PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Rennesøy helse- og omsorgssenter

Rennesøy helse- og omsorgssenter

Nøkkelinfo

20
10
6
20

Om Rennesøy helse- og omsorgssenter

Rennesøy helse- og omsorgssenter ligger naturskjønt til og rommer sykehjem med langtidsplasser, dagsenter, avdeling for korttidsopphold, bofellesskap og base for hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Det er etablert en sansehage utendørs i tilknytning senteret. Her er det blomster og høner i skjønn forening.

Fysio- og ergoterapi-avdelingen på Rennesøy er lokalisert på senteret. Du finner mer informasjon om hva de tilbyr og hvordan du kan søke her.

Dersom du har behov for hjelpemidler, finner du mer informasjon om hjelpemidler her.

Helse- og omsorgssenteret har eget storkjøkken hvor kokker lager hjemmelagede måltider både til beboere på sykehjemmet og i bofellesskapet.

Vi har et mål om å være et godt sted å være hvor mestring, trygghet og stimulerende miljø er viktig.

Avdelingene

Langtidsopphold (sykehjem):
Avdelingen har totalt 20 enerom. Dette er tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for omfattende medisinsk behandling og døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Langtidsopphold representerer kommunens høyeste omsorgsnivå, og tilbys dersom andre omsorgstjenester ikke fører frem.

Korttidsopphold:
Avdelingen består av 6 plasser i enerom. Alle plassene har tidsbegrensning og tildeles etter søknad og individuell vurdering. Vi jobber med å nytte brukerens egne ressurser, og enheten har tett samarbeid med hjemmesykepleien.

Hjemmebaserte tjenester:
Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand) til innbyggere i kommunedel Rennesøy. Tjenestene har som hovedmål å bidra til at innbyggere sikres et godt tilbud med vekt på tidlig innsats, samt tjenesteyting av pleie og omsorg der hvor utfordringer knyttet til helsetilstand trenger bistand.

Hjemmesykepleie ytes i hjemmet. Enkeltstående tiltak kan, ved behov, ytes på stedets legekontor eller ved helse- og omsorgssenteret. 

Hjemmehjelp ytes i form av praktisk bistand til den enkelte.

Bofellesskap:
Det er 10 plasser i bofellesskap i tilknytning til senteret. Beboere mottar hjemmesykepleie ved behov.

Dagsenter:
Dagsenteret har åpnet mandag til fredag fra kl 08 til kl 15. Det serveres frokost og middag. Aktivitetstilbudet er variert og det forsøkes å tilpasse hver enkelt. Det inviteres frivillige inn for å ta del i tilbudet. Dagsenteret samarbeider tett med avdelingene for øvrig ved senteret. Transport til og fra senteret foregår ved bruk av taxi.

Hos helse- og sosialkontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Tilbud til beboere

 • Aktiviteter i kafeen er åpent for alle
 • Aktiviteter i avdelingene er forbeholdt beboere ved avdelingene
 • Trimrom
 • Sansehage
 • Fotterapeut utvalgte dager
 • Frisør utvalgte dager
 • Prestetjeneste utvalgte dager

Bruk av frivillige

Rennesøy helse- og omsorgssenter ønsker å være et sted hvor det leves og gir en følelse av mestring. Vi har valgt å berike kommunal tjenesteyting med bruk av frivillige, og har lagt til rette for koordinering av frivillig innsats.

Hvis du kjenner deg igjen på å få mulighet til å bidra til å gjøre hverdagen bedre for den eldre på frivillig basis, vennligst ta kontakt med vårt dagsenter på tlf 51 72 04 09. Vi trenger deg!

Å jobbe hos oss

Vi ønsker å være en god arbeidsplass med vekt på godt arbeidsmiljø og nærledelse. Vi har en egen HMS gruppe satt sammen av ansatte, ledelse og vernetjenesten.

Vi satser på kompetanseutvikling, og senteret har en egen fagutvikler som arbeider på tvers av avdelingene.

Rennesøy helse- og omsorgssenter har eget forum for sykepleiere som jobber med styrking av fagidentitet og ledelse.

Vi har studentveiledning og er godkjent praksisplass.

Se oversikt over ledige stillinger på www.stavanger.kommune.no/sykepleier