Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Sunde sykehjem

Om Sunde sykehjem

Sunde sykehjem ligger i Sunde bydel, ca. 15 minutter med buss fra sentrum, flott plassert ved Hafrsfjorden. Sykehjemmet eies og drives av Stavanger kommune.

Sykehjemmet har plass til 54 pasienter fordelt på to avdelinger. På hver av sengepostene er det 27 pasienter inkludert en skjermet enhet med syv pasienter.

I resepsjonen treffer du på Anne Grethe Sirevåg som vil kunne gi deg informasjon og hjelp. Resepsjonen er bemannet mandag-fredag fra klokken 07.30 til 15.00.

Tilbud til beboere

Trine L. Vevle er vår aktivitets- og frivillighetskoordinator. Hun arrangerer mange kjekke aktiviteter for pasientene:

 • bussturer - vi har vår egen minibuss
 • konserter og andre kulturarrangementer
 • kos og drøs
 • handleturer
 • andakter/gudstjenester
 • trim
 • avislesing
 • bingo
 • baking
 • kreative aktiviteter

 

Kontakt avdelingene

1. etasje, telefon 51 91 23 20/21

2. etasje, telefon 51 91 23 30/31

Virksomhetsleder

Anne Røsbak, telefon 51 91 23 07, 901 81 293
anne.rosbak@​stavanger.kommune.no

Avdelingsleder

Erik Bjerk, telefon 51 91 23 02, 959 16 299
erik.bjerk@​stavanger.kommune.no

Pasientsikkerhetsleder

Guro Thun Lognvik, telefon 477 91 238
guro.thun@stavanger.kommune.no

Konsulent

Anne Grethe Sirevåg, telefon 51 91 23 14, 414 70 317
asirevaa@​stavanger.kommune.no

Mer informasjon

Visjon og verdier

Vår visjon:
Dagene som kommer er dagene som teller

Verdigrunnlag
M- Modige
Å - Åpne
K - Kompetente
E - Engasjerte

Om verdiene;

M -Modige     Sunde sykehjem tar ansvar og viser vei. Vi er innovative og nytenkende. I møte med oss vil du oppleve at vi er ærlige, tilstede og lyttende, og ønsker å skape de beste dagene og øyeblikkene. Tankekraft og handlekraft er sterkt verdsatt, og gjør at vi fornyer og iverksetter

Å - Åpne    Sunde sykehjem er genuint interessert i det enkelte mennesket, og dette preger alle våre møter med andre.  Vi skal framstå som ekte, trygge og tillitvekkende.  Trivsel er et nøkkelord.   Ærlige tilbakemeldinger er viktig for oss, vi hører svært gjerne fra deg – og lover å lytte.  Den som berøres, skal høres.

K - Kompetente   Sunde sykehjem er fagsterke, og søker stadig ny kunnskap.  Vi har et tett samarbeid mellom faggruppene og benytter kompetansen til beste for alle berørte.  Alle ansatte sertifiseres.  Vi er opptatt av verdighet, ro og omsorg.

E - Engasjerte   Sunde sykehjem bryr seg. Bryr oss om våre brukere, våre ansatte og de pårørende.
Vi engasjerer oss i lokalmiljøet og ønsker å bidra til de gode opplevelsene.  Humor og iver preger oss. 
Endringsvilje og fleksibilitet anser vi som viktig.  Vi vil gjerne inspirere og invitere til å sammen skape de fine øyeblikkene!

MÅLSETTING

Sunde sykehjem skal være et åpent hjem der alle, både pasienter, deres nærmeste og ansatte skal trives og være trygge.
• Pasientene og deres individuelle muligheter og behov skal stå i sentrum.
• Vårt samarbeid skal gjenspeile åpenhet, respekt, tillit og god kommunikasjon.
• Vårt arbeid skal være målrettet med avklarte roller og ansvarsområder.
• Ansatte tar ansvar for sitt arbeidsfelt. De har muligheter for medvirkning, vekst og utvikling faglig og sammen for miljøet.
    
Vi drar lasset – sammen

Ledige stillinger

Vi byr på et godt fagmiljø, selvstendighet, ansvar og spennende, allsidige arbeidsoppgaver.
Vi satser på omsorg, trygghet og trivsel gjelder for så vel pasienter som ansatte.
Vi har et muntert arbeidsmiljø og jobber du her, har du spenning og action, latter og alvor hånd i hånd med de som bor her.
Faglig utvikling setter vi høyt. Samtidig legger vi vekt på dine ressurser og at samarbeidet skal preges av din deltakelse og dine meninger. Du får gjøre det du er best på.

Du som er autorisert sykepleier er hjertelig velkommen til å søke. Vi har et arbeidsmiljø og et samhold som vi er stolte av og meningsfylte arbeidsdager. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med virksomhetsleder, Anne Røsbak:
Telefon: 51 91 23 07
Mobil: 901 81 293
E-post: anne.rosbak@stavanger.kommune.no

Vil du bli frivillig medarbeider på Sunde sykehjem?

Har du tid og anledning, er det stor bruk for deg på sykehjemmet. Vi ønsker å knytte til oss flere frivillige medarbeidere som kan være til støtte og hjelp for beboerne.

Ta kontakt med Trine på telefon:
51 91 23 13, 917 02 197, 51 91 23 00

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)