PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Habilitering, rehabilitering og behandling
  4. Fysioterapi og ergoterapi
  5. Avtalefysioterapeuter

Avtalefysioterapeuter

Kort fortalt

  • Kommunen har driftsavtale med rundt 60 fysioterapeuter.
  • Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid.
  • Du får dekket deler av behandlingen gjennom folketrygden. 

Information in other languages

Fysioterapi

Fysioterapi
Foto: Mine Kristin Seren

Hvem kan få hjelp?

Du som trenger fysikalsk behandling, og som er i stand til å komme deg til fysioterapeut på et institutt.

Hvordan få behandling av avtalefysioterapeut?

Behandling og trening
Behandling og trening
Foto: Mine Kristin Seren

Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid.

Må du betale behandlingen selv?

Du betaler en offentlig fastsatt egenandel på behandlingene hos en avtalefysioterapeut, til du har opptjent rett til frikort. Du trenger ikke lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for å få dekket deler av behandlingen.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade må ikke betale for behandling hos fysioterapeut.

Se helsenorge.no for mer informasjon om egenandel.

På noen av de fysikalske instituttene kan det jobbe fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med Stavanger kommune (helprivate fysioterapeuter). Dersom du går til behandling hos en helprivat fysioterapeut, dekker du hele behandlingen selv. Dette vil du få informasjon om når du tar kontakt med et institutt eller en fysioterapeut.

Jeg trenger hjelp fra fysioterapeut, men kommer meg ikke til et institutt

Hvis du kan forflytte deg ut av hjemmet, men av ulike årsaker har vansker med å komme deg til fysioterapeut (for eksempel med bil eller rutegående transport), kan du ha rett på tilrettelagt transport. Instituttet eller avtalefysioterapeuten du kontakter vil informere deg om dette. 

Må du ha fysioterapi i hjemmet, send søknad om helse- og omsorgstjenester til ditt lokale helse-og velferdskontor.

Oversikt over avtalefysioterapeuter 

Fysioterapeutene i denne listen har kommunal driftsavtale. Det er kun hos disse at du kan få dekket deler av utgiftene til behandlingen av HELFO. Du ser også hvilke fysikalske institutt de er tilknyttet, kontaktinformasjon, og hva de er spesielt gode på.

Gruppetreningstilbud hos avtaleterapeuter

Her kan du laste ned oversikt over gruppetilbud i regi av privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale i Stavanger.     

Illustrasjonsfoto
Pixabay

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse:

Torgveien 23 4016 Stavanger

Postadresse:

PB. 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 85 75
E-post:
fysio.ergo@stavanger.kommune.no