PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturplanen
  5. Kulturplanen 2018–2025

Kulturplanen 2018–2025

Oppdatert: 23.01.2024 13.32.36
Kulturplanen

Kulturplanen gjelder fram til byens 900-årsjubileum i 2025.

Mange institusjoner og aktører bidrar til å skape en levende kulturby. I kulturplanen definerer kommunen sin rolle som tilrettelegger. Samtidig peker planen på at kommunen skal ta en mer aktiv rolle gjennom et tydeligere eierskap.

Les hele kulturplanen her: kulturplanen.stavanger.kommune.no

Kulturplanen ble vedtatt i Stavanger bystyre mandag 27. mai 2019.

1. Forberedende fase

2. Oppstartsak

3. Medvirkning og planarbeid

4. Førstegangsbehandling

5. Høring

6. Planbearbeiding

7. Endelig behandling

8. Vedtatt

27.05.2019 - 31.12.2025

Kulturplanen ble vedtatt i Stavanger bystyre mandag 27. mai 2019.

Kulturbyen Stavanger 2018–2025

Sammen skaper vi en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram mot 2025. I en levende kulturby har alle innbyggere tilgang til gode kulturelle opplevelser, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunne bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfoldig og trenger et spekter av arenaer og arrangører som kan ivareta dette. Kulturplanen viser bredden i kulturbyen Stavanger og de mange institusjoner og aktører som bidrar til å skape den levende kulturbyen.

Kulturplanen peker ut felles satsinger for hele kulturbyen gjennom seks perspektiv. De tar opp i seg viktige tema som ytringsfrihet, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Innspill fra høring høsten 2018

Alle høringsuttalelser og rådmannens vurdering av høringsinnspill kan du lese i denne saken.

Bakgrunnsdokumenter og planer