Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud for ungdom
  4. Fritid for alle Stavanger

Fritid for alle Stavanger

Kort fortalt

  • Fritid for alle Stavanger er et tiltak i Stavanger kommune som har som mål å øke barn og unges deltakelse i fritids-, ferie- og kulturtilbud med særlig vekt på de som faller utenfor av økonomiske årsaker.
  • Tiltaket innebærer ulike ordninger for deltakelse og et tett og nært samarbeid med flere lokale frivillige aktører.
  • Fritid for alle er forankret i tiltaksplanen Barn vil være med!.
Bilde av gutt som spiller fotball.

Målet er å sikre barn og unge deltakelse i fritids-, ferie- og kulturtilbud gjennom gratisplasser i kommunens ferietilbud Fiks Ferigge Ferie, tildeling av opplevelseskort, veiledning, samarbeid internt i kommunen, NAV og med frivillig sektor. Vi behandler henvendelser for gratis leie av friluftsutstyr hos Frilager og støtter frivillige organisasjoner gjennom blant annet tildeling av «Kontingenttilskudd frivillige barne-og ungdomsorganisasjoner». Ta kontakt med koordinator Fritid for alle for spørsmål og veiledning.

De to siste årene har vi startet opp prosjektet Foreldre vil være med! som har som mål å involvere foreldrene

Kontaktinformasjon

Martine Haarr Bolognini

Koordinator, Fritid for alle

Telefon:
988 63 246
E-post:
martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

Jeanette Osberg

Prosjektleder, Foreldre vil være med!

Mobil:
924 35 441
E-post:
jeanette.osberg@stavanger.kommune.no