PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering

Kildesortering i Stavanger

Kort fortalt:

 • hentavfall.no kan du bestille gratis henting av flere typer avfall.
 • Lurer du på om hvor ulike typer avfall skal kastes, sjekk sortere.no
Matavfallsposer

I Stavanger kommune skal hver bolig ha tilgang til å sortere papir, organisk avfall, farlig avfall og restavfall.

Er du usikker på hvor ulike typer avfall skal kastes, sjekk sortere.no.

Plast

Du kan sortere plastemballasjen din og levere den ved en del returpunkt i kommunen. Etter brannen ved IVARs sorteringsanlegg i sommer, har alt avfall i restavfallsbeholderne gått til forbrenning. Som en midlertidig løsning kan de som ønsker det, sortere ut plastemballasje hjemme og levere dette ved et av disse returpunktene:

 • Kyviksmarka (nedgravd container)
 • Alti Tasta (nedgravd container)
 • Amfi Madla (nedgravd container)
 • Hillevåg torg (overflatecontainer)
 • Rema1000 Forus (overflatecontainer)
 • Hundvågkrossen (overflatecontainer)
 • Eiganes gravlund (overflatecontainer)
 • Judaberg gjenvinningsstasjon (overflatecontainer)
 • Hausken gjenvinningsstasjon (overflatecontainer)

Det er også mulig å levere plastemballasje gratis på IVARs gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele, men kontakt da betjeningen ved levering.

Gjennomsiktige sekker med plastemballasje kan også settes frem som grovavfall. Du bestiller henting via hentavfall.no. Merk gjerne sekkene med "Plast".

Huskeliste for deg som velger å sortere ut plastemballasje:

 • Det skal ikke være matrester igjen i plastemballasjen. Skyll den, og rist den godt – eller la den tørke litt. Så kaster du plasten i en egen pose.
 • Plast som ikke er emballasje (leker, hageslanger, presenninger, skumgummi og hagemøbler) er restavfall. Store gjenstander må leveres inn på gjenvinningsstasjonen.

Dersom du ikke ønsker å sortere plastemballasjen kan du kaste den i restavfallet som før. Da går den til forbrenning.

Metall

Du kan kaste metallemballasje, og små metallgjenstander fra husholdningen, sammen med restavfallet dersom du har plass i beholderen.

Metallemballasje kan også leveres sammen med glassemballasje, enten i dunken du har hjemme eller på nærmeste stasjon for glass- og metallemballasje. Se mer om egen beholder for glass nedenfor. 

Glass 

Glassemballasje leverer du ved en stasjon for glass- og metallemballasje eller i en egen beholder for glass- og metallemballasje som vi tilbyr husstander i Stavanger, Rennesøy, Austre Åmøy, Finnøy og Talgje. Du bestiller tømming på hentavfall.no.

Papir, kartong og papp

Papir, drikkekartonger og papp skal i den grønne beholderen.

Julepapir og skittent papir skal i restavfallet. Mindre mengder tørkepapir med matfett kan du legge i den brune beholderen for organisk avfall.

Matavfall 

Matavfall, mindre mengder hageavfall og poser med hundelort legger du i den brune beholderen. Innholdet i den brune beholderen for organisk avfall går til produksjon av biogass.

Matolje og matfett 

Matolje og fett må ikke i vasken og toalettet. Det tetter rørene og lokker til seg rotter.

Fett etter matlaging avkjøler du før du samler det i en pose for matavfall og kaster det i den brune beholderen for organisk avfall. eventuelt kan du fryse det ned og bruke kraften i supper, sauser og stapper ved en senere anledning.

Flytende olje og fett tømmer du i en tett boks og setter den i den røde beholderen for farlig avfall. Merk boksen med hva den inneholder. Du bestiller henting av den røde beholderen på hentavfall.no

Poser for matavfall

Vi sender ikke lenger automatisk ut poser for matavfall til alle husstander. Vi har i stedet flere steder du kan hente disse selv:

Vi har også en bestillingsordning, slik at du kan få levert ruller med matavfallsposer hjem. Innbyggere på øyer med fergeforbindelse må hente poser selv. Vi leverer dessverre ikke her.

Borettslag og sameier med felles låst inngangsparti kan bestille matavfallsposer samlet for hele borettslaget. En representant fra styret logger seg inn på hentavfall.no for å bestille dette. Har dere til bruker på hentavfall.no, tar dere kontakt med Vann, avløp og renovasjon.

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Når avfallet fryser fast i dunken

Når det er minusgrader, kan fuktig avfall kan henge igjen i beholderen når beholderen blir tømt. Legg en avis i bunnen av beholderen, unngå vått avfall mot kantene og legg poser med matavfall under hageavfallet. 

Hageavfall

Små mengder hageavfall kan kastes i den brune beholderen for organisk avfall.

Kutt opp kvister og greiner. For at kvister og greiner ikke skal bli hengende igjen i beholderen ved tømming, bør du ha et par poser med matavfall nederst i beholderen, under hageavfallet. Da blir posene med og presser hageavfallet ut under tømming.

Jord, stein og grus egner seg dårlig for biogassproduksjon, og skal derfor ikke i den brune beholderen. Små mengder jord og stein kan du spre eller grave ned på egen eiendom, eller levere til gjenvinningsstasjonen. 

Større mengder hageavfall

Du kan bestille gratis henting på hentavfall.no. Du kan også levere hageavfall gratis ved gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg.

For innbyggere med store hage, tilbyr vi også en egen beholder for hageavfall. Beholderen er på 400 liter. Du kan få tømt beholderen inntil 15 ganger per 12 måneder og bestiller tømming ved behov på hentavfall.no. Er du interessert i denne beholderen, tar du kontakt med oss på e-post

På hentavfall.no tilbyr vi også gratis kverning av hageavfall til flis. Dette tilbyr vi i vekstsesongen.

Brenne hageavfall?

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall. Forskriften om bålforbudet gir mer informasjon.

Hjemmekompostering

Husstander som komposterer hjemme i stedet for å bruke brun dunk, kan få reduksjon i renovasjonsgebyret. Dette gjelder også de som komposterer med bokashi. Ordningen gjelder ikke hytter.

Dersom du komposterer både matavfall og eventuelt hageavfall hjemme, reduserer vi renovasjonsgebyret med kr 895. Dersom du komposterer matavfall, men har egen beholder for hageavfallet, blir reduksjonen på kr 448.

Vilkårene er:

 • Kompost- eller bokashibeholderen er godkjent av kommunen.
 • Kompostbeholderen er isolert for helårsbruk.
 • Du kaster ikke mat- og hageavfall i andre dunker.
 • Du har ikke lenger en brun dunk.
 • Du bor ikke i borettslag eller sameie.
 • Du bruker ikke felles avfallsløsninger, nedgravde avfallscontainere eller andre fellesløsninger.

Kontakt Nina Borøy Harbo i Vann, avløp og renovasjon hvis du ønsker denne ordningen, med informasjon om adressen din, kopi av kvitteringen og/eller bilde av kompostutstyret.

Kurs og veiledning i hjemmekompostering

Vi holder kurs i kompostering hver vår og hver høst. Kursene blir arrangert i samarbeid med nabokommunene og finner sted på Ullandhaug økologiske gård.

Kursdatoene for høsten 2023 er:

 • Onsdag 23. august
 • Torsdag 24. august
 • Mandag 4. september
 • Onsdag 6. september
 • Tirsdag 12. september
 • Torsdag 14. september
 • Mandag 18. september
 • Torsdag 28. september

Kursene starter kl 18 alle dagene. 

Du melder deg på via nettsiden hentavfall.no.

Refusjon ved kjøp av godkjent varmkompostbinge

Du kan søke om tilskudd til din kompostbeholder eller bokashibeholder. Du kan få refundert 50 % av kjøpesummen, inntil kroner 1000 per søker. 

 • Beholderen må være godkjent for kompostering av matavfall. Det betyr at den må være tett og isolert med minst 5 cm isolasjon. Kommunen skal godkjenne beholderen.
 • Stavanger kommune kan komme på uanmeldt befaring for å kontrollere at beholder tilfredsstiller kravene satt til kompostering av matavfall.
 • Du må kompostere gjennom hele året, også om vinteren.
 • Du må være bosatt i Stavanger kommune.
 • Beholderen står ved privathusholdning eller fritidsbolig i Stavanger kommune.
 • Du kan søke om refusjon senest ett år etter at kjøpet er gjort. 
 • Du må legge ved kvittering på kjøpet.
 • Opplysningene du oppgir må være fullstendige og riktige.

Vi har samlet en del eksempler på godkjente varmkompost- og bokashibeholdere. Det finnes mange flere. Er du usikker på om din kompostbeholder er godkjent, send e-post til tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no Merk e-posten med Kompostbeholder.

Kaldkompostering

Hageavfall kan du også kompostere i en åpen binge eller en haug i hagen.

To lokale bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser lager kaldkompostbinger, som vist på bildet. Kommunen selger slike til redusert pris, 500 kroner.  Send e-post for å bestille. Bingen er 65 x 65 cm og rundt en meter høy.

Binge i uimpregnert trevirke, god lufting mellom veggbordene og luke nede, der man tar ut kompostert jord.

Grovavfall (større gjenstander), tekstiler, klær og sko

 • Bestill gratis henting på hentavfall.no eller lever til Bruktbuå på Forus når denne åpner igjen, en gjenbruksbutikk eller på betjent gjenvinningsstasjon.
 • Tøy kan du levere i tøyinnsamlingsbokser eller få hentet hjemme hos deg selv (hentavfall.no).
 • Har du ødelagte klær eller tøy som du vil bli kvitt? Inntil videre kaster dette i restavfallet. 
  Bor du i Hundvåg kommunedel, kan du kaste ødelagte klær og tekstiler sammen med de hele og fine tekstilene. Denne kommunedelen deltar i et nasjonalt prøveprosjekt.

Elektronisk avfall, maling og annet farlig avfall

Farlig avfall, for eksempel kjemikalier, malingrester, spraybokser, batterier og småelektrisk avfall, legger du i den røde boksen for denne typen avfall.

Bestill gratis tømming av beholderen på hentavfall.no.

Elektronisk avfall, batterier og pærer og slikt kan du også levere til butikker som selger elektrisk utstyr.

For å redusere brannfaren bør du teipe over polene på knappcellebatterier og 9 V-batterier før du legger dem i en tett boks. "Vanlige" batterier dekker du med tape over den ene polen.
Når boksen er full setter du den i den røde beholderen for farlig avfall. Du bestiller tømming av den røde beholderen på hentavfall.no.

Vi leverer ikke lenger ut batteriesker. Vi anbefaler heller at du samler batteriene i en tett beholder, for eksempel et tomt syltetøyglass.

 

Andre typer avfall og spesialavfall

Du finner mer informasjon om kildesortering av avfall på sortere.no.

 • Sprøytespisser legger du i sikker beholder. Kontakt kommunen for mer informasjon. På grunn av pandemien tar apotekene ikke imot brukte sprøytespisser. 
 • Smittefarlig avfall legger du i sikker beholder. Bestill henting hos Renovasjonen Næring, via post@renovasjonen.no eller telefon 51 800 800.
 • Medisiner leverer du til apotek.
 • Brannslukningsapparater leverer du til betjent gjenvinningsstasjon.
 • Isopor må du levere til en betjent gjenvinningsstasjon. Små mengder kan du kaste i beholderen for restavfall.
 • Døde kjæledyr leverer du til veterinær eller til dyrekrematorium. Små dyr (f.eks. kanarifugl, hamster og mus) kan du begrave eller kaste i den brune beholderen for organisk avfall. Pakk dyret inn i en matavfallspose først.

Restavfall

Avfall du ikke kan sortere for gjenvinning eller gjenbruk, og som ikke er farlig avfall og spesialavfall, kaster du i den grå avfallsbeholderen for restavfall.

Aske og støv må du legge i en gjenknyttet plastpose, eller noe tilsvarende, før du legger den i restavfallsbeholderen. Løs aske og løst støv utgjør en helserisiko for renovatørene.

Poser med hundelort kaster du i dunken for matavfall.

Kildesortering i borettslag

Dersom beboerne i et borettslag eller sameie ønsker egen miljøstasjon, må dette tas opp med styret, som kan bestille fellesbeholdere og henting av glass- og metall. Hentingen vil være gratis.

Kontaktperson i kommunen for gode råd om typer og antall beholdere, og hvor de bør plasseres i borettslag og sameier:

 • Nina Borøy Harbo i Vann, avløp og renovasjon, telefon 51 50 76 79.

Her kan du levere avfall selv

Har du større mengder sortert avfall, kan du levere dette til en betjent gjenvinningsstasjon:

 • Forus eller Sele gjenvinningsstasjon
 • Gjenvinningsstasjon på Hausken (Hauskenveien 99, 4150 Rennesøy)
  Åpen tirsdager kl 13.30 - 17.30 
  Tilbud kun for husholdninger. Mottak av farlig avfall, EE-avfall og hageavfall.
 • Gjenvinningsstasjon på Judaberg (Fåholmen 15)
  Åpen onsdager kl. 13.00-19.00 og lørdager kl. 10.00-15.00
  Samme tilbud og priser som Forus og Sele gjenvinningsstasjoner.

Leverer du avfall i sekk, bruk gjennomsiktige plastsekker. Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot avfall i fargede søppelsekker.

Både Judaberg og Hausken gjenvinningsstasjoner har mottak av landbruksplast.