PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon
 3. Kildesortering i Stavanger
 4. Hageavfall

Hageavfall

Kort fortalt

 • piktogram for hageavfall, hvitt blad på grønn bakgrunnHageavfall legger du i beholderen med grønt lokk, og med dette symbolet på dunken.
 • Har du ikke fått en slik beholder, kan du få en av kommunen. (Gjelder ikke fritidsboliger.)
 • Ønsker du ikke å ha beholder for hageavfall, må du kompostere avfallet eller kvitte deg med det på annen lovlig måte.
 • Du kan bestille gratis henting av større mengder hageavfall, les mer på hentavfall.no.
 • Bor du i leilighet, og bare har små mengder hageavfall fra en balkongkasse, kan du kaste det sammen med restavfallet.
 • Borettslag og velforeninger som har felles løsning for avfall, kan få en felles løsning også for hageavfall.
halvåpen avfallsbeholder med grønt lokk og med mye grønt gress i.

Hva sorterer du som hageavfall?

 • Alt som vokser og gror i hagen er hageavfall.
 • Grovt sett handler det om gress, løv, hageplanter, greiner, kvister, små stammer og lignende.
 • IVAR, som tar imot avfallet fra kommunene, har en mer detaljert liste over hva de vil – og ikke vil – ha i beholderen for hageavfall.
 • Hageavfallet blir kompostert, og du må legge det løst i beholderen, uten emballasje av noe slag.
 • Renovatørene tømmer ikke beholderen dersom den inneholder plastposer, bioposer, potter fra potteplanter og slikt. 
 • Stein og jord er ikke hageavfall, det beholder du i hagen din.
 • Oppsop fra gate og oppkjørsel kaster du i restavfallet.
 • Matavfall er ikke hageavfall. Se hva du gjør med matavfall.

Hvordan levere sortert hageavfall?

Bruk beholderen for hageavfall

Legg hageavfallet i egen beholder med grønt lokk og blad-symbolet på beholderen. Har du beholder av vanlig størrelse (140 liter), tømmes den til faste tider. Du som har 400-liters beholder, bestiller selv tømming av den på hentavfall.no.

Beholderen for hageavfall blir ikke tømt dersom den er for tung, eller om den inneholder noe som ikke er hageavfall.

Plastposer, bioposer, plastpotter eller andre fremmedelementer i beholderen vil føre til at renovatørene ikke tømmer den.

Ikke kast hageavfall i den brune beholderen for matavfall. Da blir ikke den beholderen tømt.

Små mengder hageavfall 

Har du ingen hage, og bare litt hageavfall fra krukker på altanen eller et par balkongkasser? Da kan du kaste det lille hageavfallet du har i beholderen for restavfall.

Store mengder hageavfall

Du kan levere hageavfall selv ved IVARs gjenvinningsstasjoner. Det koster ikke noe dersom du kun leverer hageavfall. Hageavfallet skal leveres løst, ikke i sekker eller bunter.

Stavanger kommune har også en henteordning for større mengder hageavfall. Se mer på hentavfall.no.

Trenger du (større) dunk for hageavfall?

Har husstanden din ingen beholder for hageavfall, send oss en e-post, så blir den levert av renovatørene.

Har du så stor beholder du trengerfor hageavfall? Husstanden din kan ha

 • en eller to 140 liter beholdere, den vanlige størrelsen, som tømmes annenhver uke (se tømmekalenderen)
 • En 400 liters beholder, som du selv bestiller tømming av på hentavfall.no.
 • En 400 liter og en 140 liter beholder. Også da må du bestille henting av den store beholderen, mens 140-literen blir tømt på vanlig måte. tømmekalenderen.

En mellomstørrelse på 240 liter for hageavfall finnes ikke. De blir ofte for tunge og knekker lett under tømming.

Pass vekta på hageavfallsdunken

Hageavfall kan altså veie mye. For at renovatørene skal beholde helsa og dunken ikke skal gå i stykker, må den ikek bli for tung. Da blir den ikke tømt:

 • I en 140 liters beholder kan du fylle maksimalt 50 kilo avfall
 • I en 400 liters beholder kan du fylle maksimalt 100 kilo avfall

Hva skjer med hageavfallet?

Hageavfallet du leverer, blir kompostert på IVARs komposteringsanlegg på Sele. Ferdig kompost til hagen, kan du kjøpe hos IVAR.

Ønsker du ikke egen beholder for hageavfall?

Du ikke ha en egen beholder for hageavfall, hvis du ikke trenger det og kvitter deg med hageavfallet på en annen lovlig måte. 

Det er forbudt å dumpe hageavfallet i offentlige friområder, også når de grenser til din egen hage.

Har du fått beholderen for hageavfall, men ønsker å avbestille den? Bruk skjema på nettsidene våre.

Kompostere hageavfallet selv

Det er flere muligheter for dere som vil bruke hageavfallet som ressurs i egen hage. Noen av løsningene gir redusert renovasjonsgebyr.

Les mer på Hjemmekompostering i Stavanger

Gratis kverning av kvister og greiner

Du kan bestille gratis kverning av kvister og greier på hentavfall.no, maks tre ganger i løpet av sommerhalvåret. Fliskuttet beholder du til bruk i din egen hage.