Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Eiganes og Våland bydel
  5. Eiganes og Våland bydelsutvalg

Eiganes og Våland bydelsutvalg

Kort fortalt

  • Bydelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
  • I nåværende periode 2015–2019 ledes utvalget av
    Leif Arne Moi Nilsen (FrP).

Eiganes og Våland bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Eiganes og Våland bydelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2016
Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt til og med 2015

Kontakt Eiganes og Våland bydelsutvalg

Bydelsutvalgets leder: Leif Arne Moi Nilsen (FrP) 
Telefon: 928 92 892 
E-post: lamn@lyse.net

Bydelsutvalgets nestleder: Hege Eriksen Nordbøe (V)
Telefon: 928 23 545 
E-post: hege.nordboe@gmail.com

Bydelsutvalgets sekretær: Annbjørg Gravdal Larson
Telefon: 51 50 75 51 Mobil: 477 02 361
E-post: annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no

Følg bydelsutvalget på Facebook