Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Hillevåg bydel
  5. Hillevåg bydelsutvalg

Hillevåg bydelsutvalg

Kort fortalt

  • Bydelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.
  • I nåværende periode 2015–2019 blir utvalget ledet av
    Karl Anders Mæland Nilsen (Sp).

Hillevåg bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen

Politiske møter og saker i Hillevåg bydelsutvalg

Gå til saksdokumenter/medlemsoversikt fra og med 2016.
Gå til saksdokumenter/medlemsoversikt frem til og med 2015.

Kontakt Hillevåg bydelsutvalg

Bydelsutvalgets leder: Karl Anders Mæland Nilsen (Sp)
Telefon: 408 58 899
E-post: kan@sp.no

Bydelsutvalgets nestleder: Daria Maria Johnsen (MDG)
Telefon: 922 26 095
E-post: dariamaria@outlook.com

Bydelsutvalgets sekretær: Liv Marit Netland
Telefon: 51 50 71 31
E-post: liv.marit.netland@stavanger.kommune.no

Følg Hillevåg bydelsutvalg på Facebook