Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Hundvåg kommunedel
  5. Hundvåg kommunedelsutvalg

Hundvåg kommunedelsutvalg

kort fortalt

  • kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.
  • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av
    Pål Erik Johannessen (Ap).

Hundvåg kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Hundvåg kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2019


Kontakt kommunedelsutvalget

Kommunedelsutvalgets sekretær: Annbjørg Gravdal Larson
Telefon: 51 50 75 51 Mobil: 477 02 361
E-post: annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no