PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Hundvåg kommunedel
  5. Hundvåg kommunedelsutvalg

Hundvåg kommunedelsutvalg

kort fortalt

  • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.
  • I nåværende periode 2023–2027 ledes utvalget av Bjarne Lunde (FrP).

Hundvåg kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelen og byens sentrale organer. Utvalget har uttalerett i en rekke kommunale saker, og tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Hundvåg kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter.

Finn medlemmer 

I Finn politiker-løsningen kan du se hvem som er medlemmer av kommunedelsutvalget. 

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Har du innspill til kommunedelsutvalget?

Kontaktinformasjon

Leder av Hundvåg kommunedelsutvalg

E-post:
bjarne.ove.lunde@stavanger.kommune.no

Annbjørg Gravdal Larson

  • Sekretær for Hinna kommunedelsutvalg
  • Sekretær for Tasta kommunedelsutvalg
  • Sekretær for Hundvåg kommunedelsutvalg

Mobil:
477 02 361
Telefon:
51 50 75 51
E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no