Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Madla bydel
  5. Madla bydelsutvalg

Madla bydelsutvalg

Kort fortalt

  • Bydelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
  • I nåværende periode 2015–2019 ledes utvalget av
    Kristen Høyer Mathiassen (H). 

Madla bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Madla bydelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2016
Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt til og med 2015

Kontakt Madla bydelsutvalg

Bydelsutvalgets leder: Kristen Høyer Mathiassen (H)
Telefon: 900 90 808
E-post: kiropraktor@hoyer-mathiassen.no

Bydelsutvalgets nestleder: Turid Kalvig Sola (SV)
Telefon: 901 34 258
E-post: turid.kalvig.sola@fagforbundet.no

Bydelsutvalgets sekretær: Liv Marit Netland
Telefon: 51 50 71 31
E-post: liv.marit.netland@stavanger.kommune.no

Følg Madla bydelsutvalg på Facebook