Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Madla og Kvernevik kommunedel
  5. Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Kort fortalt

  • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
  • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av Lars Peter Endresen (FNB).

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder kommunedelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i kommunedelen.

Politiske møter og saker i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2016

Kontakt Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Kommunedelsutvalgets leder: Lars Peter Endresen (FNB)
Telefon: 91886864
E-post: larspeten@gmail.com

Kommunedelsutvalgets nestleder: Julia Eikeland (AP)
Telefon: 45222049
E-post: juleik111@gmail.com

Kommunedelsutvalgets sekretær: Liv Marit Netland
Telefon: 51 50 71 31
E-post: liv.marit.netland@stavanger.kommune.no