Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Tasta bydel
  5. Tasta bydelsutvalg

Tasta bydelsutvalg

Kort fortalt

  • Bydelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.
  • I nåværende periode 2015–2019 ledes utvalget av 
    Guri Tysse (KrF).

Tasta bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Tasta bydelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2016
Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt til og med 2015

Kontakt Tasta bydelsutvalg

Bydelsutvalgets leder: Guri Tysse (KrF) 
Telefon: 907 52 648
E-post: gutyss@online.no     

Bydelsutvalgets nestleder: Elisabeth Galdal (SV) 
Telefon: 974 74 826
E-post: ealgaldal@broadpark.no  

Bydelsutvalgets sekretær: Annbjørg Gravdal Larson 
Telefon: 51 50 75 51 Mobil: 477 02 361
E-post: annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no