Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Tasta kommunedel
  5. Tasta kommunedelsutvalg

Tasta kommunedelsutvalg

Kort fortalt

  • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.
  • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av 
    Leif Høybakk (FNB)

Tasta kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder kommunedelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i kommunedelen.

Politiske møter og saker i Tasta kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt fra og med 2016
Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt til og med 2015

Kontakt Tasta kommunedelsutvalg

Kommunedelsutvalgets leder: Leif Høybakk
E-post: hoeybak@online.no

Kommunedelsutvalgets nestleder: Farhia Bashir Nur (AP)
Telefon: 95403156
E-post: farhia.b@gmail.com

Kommunedelsutvalgets sekretær: Annbjørg Gravdal Larson 
Telefon: 51 50 75 51 Mobil: 477 02 361
E-post: annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no