Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Søk tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler fra kommunedelsvalg og ungdommens kommunestyre

Information in other languages

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene 

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter.
Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Det kan søkes til:

 • Tiltak som fokuserer spesielt på utsatte grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelens kan ta hensyn til lokale utfordringer.
 • Tilskuddet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan gis støtte til å dekke honorar til nødvendige roller/oppgaver for å gjennomføre aktiviteter.
 • Kommunale virksomheter som veileder og hjelper ungdom og frivillige til å søke støtte, kan stå som medansvarlig søker
 • Hovedregel at det kan gis tilskudd på inntil kr 20 000 .
 • Innsamlingsaksjoner kan få støtte til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet.
 • Søknader som sendes til flere kommunedeler samtidig, kan gis støtte dersom tilskuddet går til aktivitet i kommunedelen.

Det gis ikke støtte til:

 • Bydekkende organisasjoner som kan søke støtte fra andre ordninger.
 • Lønnsmidler til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av lekeplasser.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift.
 • Innsamlingsaksjoner der søknadssummen skal gå til veldedige formål.

Krav til søker:

 • Det søkes og rapporteres på elektronisk skjema
 • Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når aktiviteten skal gjennomføres.
 • Tilskuddsmottaker må rapportere på tildelte tilskuddsmidler innen fastsatt dato.
 • Rapporten må samsvare med innholdet i søknaden.

Søknadsprosess:
Søknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene hver vår og høst. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Skjema: Rapport for bruk av kommunedelsutvalgenes tilskuddsmidler

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Jurgita Kristiansen på e-post jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no 

Ved behov for teknisk støtte og hjelp i søknadsperioden ta kontakt med frivilligsentralen i din kommunedel. Oversikt over alle frivilligsentralene finner du HER.

Tilskudd fra ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Det deles ut 55 000 kroner hver gang.

Søknadsfrist: 9. mai 2022
Søknadsskjema

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.
Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Støttemottakere forplikter seg til å:

 • Bruke ungdommens kommunestyres logo på nettsidene sine og i trykksaker som trykkes opp i forbindelse med tiltaket/arrangementet som har fått støtte.
 • Sende inn en rapport med bilder, samt kopier av alle kvitteringer ikke mer enn 6 måneder etter at tilskuddsmidlene er brukt opp.
 • Bruke tilskuddsmidlene innen to år.

Ungdommens kommunestyre forplikter seg til å:

 • Gi beskjed om at søknad er mottatt
 • Gi skriftlig beskjed om at du har mottatt midler
 • Gi skriftlig beskjed om avslag

Det kan ikke søkes om nye tilskuddsmidler før rapport er sendt inn og godkjent.

Ungdommens kommunestyre står fritt til å bruke mottatt bilder for å profilere seg selv og tilskuddsordningen.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Jurgita Kristiansen

rådgiver prosjekttilskudd for tiltak og aktiviteter

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no