PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Søk tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler fra kommunedelsvalg og ungdommens kommunestyre

Information in other languages

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene 

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter.
Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september.

Mer informasjon om tilskudd fra kommundelsutvalgene finner du her.

Tilskudd fra ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Det deles ut 55 000 kroner hver gang.

Søknadsfrist: 9. mai 2022
Søknadsskjema

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.
Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Støttemottakere forplikter seg til å:

  • Bruke ungdommens kommunestyres logo på nettsidene sine og i trykksaker som trykkes opp i forbindelse med tiltaket/arrangementet som har fått støtte.
  • Sende inn en rapport med bilder, samt kopier av alle kvitteringer ikke mer enn 6 måneder etter at tilskuddsmidlene er brukt opp.
  • Bruke tilskuddsmidlene innen to år.

Ungdommens kommunestyre forplikter seg til å:

  • Gi beskjed om at søknad er mottatt
  • Gi skriftlig beskjed om at du har mottatt midler
  • Gi skriftlig beskjed om avslag

Det kan ikke søkes om nye tilskuddsmidler før rapport er sendt inn og godkjent.

Ungdommens kommunestyre står fritt til å bruke mottatt bilder for å profilere seg selv og tilskuddsordningen.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no