Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Søk tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler fra kommunedelsvalg og ungdomsråd

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene 

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter.  

Hva kan pengene brukes til? 
Formålet med
 midlene er å hjelpe lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer som bidrar til å styrke det sosiale felleskap i nærmiljøet. Tiltak som fokuserer på spesielt utsatte grupper, og å sikre kontinuerlige og gode rusfrie alternativ for ungdom i kommunedelene prioriteres. Kommunedelsutvalgene ønsker å bidra til å opprette nye barneog ungdomsorganisasjoner eller nye avdelinger av eksisterende foreninger. 

Krav til søkeren:
De som får tilskudd må sette opp et budsjett som viser hva tilskuddet skal brukes til. Det er viktig at det kommer frem hvem, og hvor mange som skal ta del i aktiviteten. Det skal leveres rapport  med en kort beskrivelse av hva pengene har blitt brukt til, og hvordan prosjektet ble gjennomført. Blir ikke midlene benyttet som forutsatt, kan midlene kreves betalt tilbake. 

Søknadsprosess:
S
øknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene hver vår og høst. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Søknadsfristene vil være 1. februar og 1. september for 2020.

Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Kjerstin Ropeid på epost: kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Det deles ut 55 000 kroner hver gang.

Ny søknadsfrist: 1. april 2020
Søknadsskjema

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.
Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Støttemottakere forplikter seg til å:

  • Bruke ungdomsrådets logo på nettsidene sine og i trykksaker som trykkes opp i forbindelse med tiltaket/arrangementet som har fått støtte fra ungdommens bystyre.
  • Sende inn en rapport med bilder, samt kopier av alle kvitteringer ikke mer enn 6 måneder etter at tilskuddsmidlene er brukt opp.
  • Bruke tilskuddsmidlene innen to år.

Ungdomsrådet forplikter seg til å:

  • Gi beskjed om at søknad er mottatt
  • Gi skriftlig beskjed om at du har mottatt midler
  • Gi skriftlig beskjed om avslag

Det kan ikke søkes om nye tilskuddsmidler før rapport er sendt inn og godkjent.

Ungdomsrådet står fritt til å bruke mottatt bilder for å profilere seg selv og tilskuddsordningen.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no