Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Søk tilskuddsmidler

Søk tilskuddsmidler

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene (bydelsutvalg)

Tilskudd til å gjennomføre aktiviteter i nærmiljøet.

Hvem kan søke: alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger og borettslag kan søke om tilskudd fra kommunedelsutvalgene (bydelsutvalgene).

Søknadsfrist og søknadskkjema:Frister for å søke om tilskudd er 1. februar og 1. september. Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Kjersti Ropeid på epost: kjersti.ropeid@stavanger.kommune.no

Tilskudd fra ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Det deles ut 55 000 kroner hver gang.

Søknadsfrist: 25. mai 2020
Søknadsskjema

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.
Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Støttemottakere forplikter seg til å:

  • Bruke ungdommens bystyres logo på nettsidene sine og i trykksaker som trykkes opp i forbindelse med tiltaket/arrangementet som har fått støtte fra ungdommens bystyre.
  • Sende inn en rapport med bilder, samt kopier av alle kvitteringer ikke mer enn 6 måneder etter at tilskuddsmidlene er brukt opp.
  • Bruke tilskuddsmidlene innen to år.

Ungdommens bystyre forplikter seg til å:

  • Gi beskjed om at søknad er mottatt
  • Gi skriftlig beskjed om at du har mottatt midler
  • Gi skriftlig beskjed om avslag

Det kan ikke søkes om nye tilskuddsmidler før rapport er sendt inn og godkjent.

Ungdommens bystyre står fritt til å bruke mottatt bilder for å profilere seg selv og tilskuddsordningen.