Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering

Kildesortering i Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Kort fortalt:

 • Fra 1. januar 2019 kaster folk i Stavanger og Finnøy plast i grå dunk sammen med restavfall.
 • Også metall kan gå i restavfallet fra 1. januar hvis det er plass i dunken.
 • En ny ordning for glassemballasje er innført i Stavanger kommune.
 • hentavfall.no kan du bestille gratis henting av flere typer avfall.

Plast

Plastavfall i Stavanger og Finnøy:

Fra 1. januar 2019 skal all slags plast i dunken for restavfall.

Tømmetidene blir annen hver uke, som før.

Blir det mer enn fullt med plast i restavfallsdunken?

Her er noen tips:

Press sammen plasten og del opp stor emballasje. Bland plasten med restavfallet også i beholderen du har i kjøkkenbenken. Dropp pose på avfallet, så blir det lettere å utnytte all plass i beholderen.

Trenger du større dunk? Les om bestilling og gebyr.

I løpet av 2019 vil alle som har den gamle 120-liters grå dunken få ny 140-liters beholder, uten at det koster noe ekstra.

Bor du i borettslag eller sameie som har egen miljøstasjon, se Kildesortering i borettslag.

Plastavfall i Rennesøy: 

Plast sorteres i egen sekk som renovatørene henter, også i 2019.

Metall

Metall kan leveres sammen med glassemballasje, enten i dunken du har hjemme eller på nærmeste ubetjente miljøstasjon. Se mer om ny beholder for glass nedenfor. Du kan også kaste metallemballasje sammen med restavfallet dersom du har plass i beholderen. I IVARs ettersorteringsanlegg for restavfall blir metall sortert ut.

Glass 

Glassemballasje leverer du ved en ubetjent miljøstasjon eller i en egen beholder for glass- og metallemballasje som vi tilbyr husstander i Stavanger. Når beholderen en full, bestiller du tømming på hentavfall.no.

Finnøy, Rennesøy og Austre Åmøy vil få tilbud om egen beholder for glass i 2020.

Papir, kartong og papp

Papir, drikkekartonger og papp skal i den grønne beholderen.

Julepapir og skittent papir skal i restavfallet. Mindre mengder tørkepapir med matfett kan du legge i den brune beholderen for organisk avfall.

Matavfall og hageavfall

Matavfall, mindre mengder hageavfall og poser med hundelort legger du i den brune beholderen. Kutt opp kvister og greiner.

Poser for matavfall

Poser for matavfall deler kommunen ut sammen med tømmekalenderen utpå seinhøsten. Trenger du flere poser, får du en ny rull hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller Renovasjonen IKS i Svanholmen 3 på Forus.

Har du ikke fått tømmekalenderen og posene innen 1. desember, meld fra på VOF, så fikser vi det.

Større mengder hageavfall

Bor du i Stavanger kommune og har større mengder hageavfall? Bestill gratis henting på hentavfall.no. Rennesøy og Finnøy: Levér på gjenvinningstasjonene på Hausken eller Judaberg.

Når avfallet fryser fast i dunken

Fuktig avfall kan henge igjen når beholderen tømmes i minusgrader. Legg en avis i bunnen av beholderen, unngå vått avfall mot kantene og legg poser med matavfall under hageavfallet. 

Matolje og matfett 

Matolje og fett må ikke i vasken og toalettet. Det tetter rørene og lokker til seg rotter. Tøm olje og fett i en tett boks og sett den i den røde beholderen for farlig avfall. Merk boksen med hva den inneholder. Du bestiller henting av den røde beholderen på hentavfall.no

Brenne hageavfall?

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Det gjelder også tørt hageavfall. Forskriften om bålforbudet gir mer informasjon.

Hjemmekompostering

Husstander som komposterer hjemme i stedet for å bruke brun dunk, kan få 20 prosent reduksjon i renovasjonsgebyret. Dette gjelder også de som komposterer med bokashi. Vilkårene er:

 • Kompost- eller bokashibeholderen er godkjent av kommunen.
 • Kompostbeholderen er isolert for helårsbruk.
 • Du kaster ikke mat- og hageavfall i andre dunker.
 • Du har ikke lenger en brun dunk.
 • Du bor ikke i borettslag eller sameie.
 • Du bruker ikke felles avfallsløsninger, nedgravde avfallscontainere eller andre fellesløsninger.

Kontakt Nina Borøy Harbo i Miljø- og renovasjonsavdelingen hvis du ønsker denne ordningen.

Stavanger kommune selger brukte kompostbeholdere til kr 500,-. Du får kun kjøpe èn beholder. Ta kontakt med Miljø og renovasjon for å bestille kompostbeholder

Kurs og veiledning i hjemmekompostering

Kursene for høsten 2019 er nå passert. Gå gjerne gjennom veilederen for hjemmekompostering dersom du ønsker litt informasjon før nye kurs settes opp våren 2020.
Veileder i hjemmekompostering: Ren jord, Naturvernforbundet. (pdf)

Grovavfall (større gjenstander) og tøy

 • Stavanger: Bestill gratis henting på hentavfall.no eller lever til Byttebua på Forus, en gjenbruksbutikk eller på betjent miljøstasjon.
 • Rennesøy: Bestill gratis henting av grovavfall på hentavfall.no. Tøy leverer du til gjenbruksbutikk eller i Fretex-container.
 • Finnøy: Fra 2019 kan du bestille gratis henting av grovavfall på hentavfall.no. Tøy leverer du til gjenbruksbutikk eller i Fretex-container. Også øyer uten fastlandsforbindelse får henteordning for grovavfall og farlig avfall i løpet av 2019.

Elektronisk avfall, maling og annet farlig avfall

Farlig avfall, for eksempel kjemikalier, malingrester, spraybokser og småelektrisk avfall, legger du i den røde boksen for denne typen avfall.

Bestill gratis tømming av beholderen på hentavfall.no.

Elektronisk avfall og pærer og slikt kan også leveres til butikker som selger elektrisk utstyr.

 

Andre typer avfall og spesialavfall

IVAR, kommunenes felles selskap for regionale vann-, avløps- og renovasjonsløsninger, tar seg av andre typer avfall. På IVARs sorteringsguide finner du informasjon om avfallstyper som for eksempel trevirke, isopor, asbest, bildekk, bilbatterier, båter, tilhengere, motorsykler og oljetanker.

Brannslukningsapparater leverer du til betjent miljøstasjon.

Isopor skal leveres til en betjent gjenvinningsstasjon. Små mengder kan kastes i beholderen for restavfall.

Du finner også informasjon om kildesortering av avfall på sortere.no.

Restavfall

Avfall du ikke kan sortere for gjenvinning eller gjenbruk, og som ikke er farlig avfall og spesialavfall, kaster du i den grå avfallsbeholderen.

Aske og støv skal legges i en gjenknyttet plastpose, eller noe tilsvarende, før det legges i restavfallsbeholderen. Løs aske og løst støv utgjør en helserisiko for renovatørene.

Poser med hundelort kaster du i dunken for matavfall.

Kildesortering i borettslag

Styrer i borettslag og sameier som har sine egne miljøstasjoner, får brev i januar om å levere inn beholdere og stativ for plast, eller gjøre beholderen for plast om til beholder for glass. Også glass blir hentet gratis.

Fra 1. februar blir ikke plast hentet som egen type avfall fra slike private miljøstasjoner. 

Ønsker borettslaget/sameiet å i stedet flere beholdere for restavfall, må kommunen bli kontaktet, fordi dere betaler for tømmingen av restavfall. Det kan være en idé at styret oppfordrer beboerne til å slutte å bruke poser på avfallet og at de klemmer plast bedre sammen, og at dere ser behovet an, før dere vurderer om dere trenger flere restavfallsdunker.

Noen borettslag og sameier har ikke egne private miljøstasjoner. Dersom beboerne ønsker egen miljøstasjon, ta det opp med styret, som kan bestille fellesbeholdere og henting av glass- og metall. Hentingen vil være gratis.

Kontaktperson i kommunen for gode råd om typer og antall beholdere, og hvor de bør plasseres i borettslag og sameier: Nina Borøy Harbo i Miljø- og renovasjonsavdelingen, telefon 51 50 76 79.

Her kan du levere avfall selv

Betjente miljøstasjoner

Har du større mengder sortert avfall, kan du levere dette til en betjent gjenvinningsstasjon:

 • Stavanger: Forus eller Sele gjenvinningsstasjon. (Klikk på lenken for åpningstider). 
 • Rennesøy: Gjenvinningsstasjon på Hausken, ovenfor Vikevåg. Åpen tirsdager kl 13.30 - 17.30.
 • Finnøy: Gjenvinningsstasjon på Judaberg. Åpen onsdager kl. 13.00-17.30 og lørdager kl. 10.00-13.00.

Leverer du avfall i sekk, bruk gjennomsiktige plastsekker. Da slipper du å betale ekstra gebyr.

Er tingene du vil kvitte deg med brukbare, kan du levere dem i Bruktbuå på Forus eller ved gjenbruksbutikker.

Ubetjente miljøstasjoner (returpunkt)

På en ubetjent miljøstasjon kan du fra 2019 bare levere glass- og metallemballasje.