Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering

Kildesortering i Stavanger

Kort fortalt:

 • Plast skal kastes i grå dunk sammen med restavfall. 
 • Også metall kan gå i restavfallet hvis det er plass i dunken.
 • hentavfall.no kan du bestille gratis henting av flere typer avfall.

Plast

All type plast skal kastes i dunken for restavfall. 

Tømmetidene blir annen hver uke, som før.

Blir det mer enn fullt med plast i restavfallsdunken?

Her er noen tips:

Press sammen plasten og del opp stor emballasje. Bland plasten med restavfallet også i beholderen du har i kjøkkenbenken. Dropp pose på avfallet, så blir det lettere å utnytte all plass i beholderen.

Trenger du større dunk? Les om bestilling og gebyr.

Bor du i borettslag eller sameie som har egen miljøstasjon, se Kildesortering i borettslag.

Metall

Du kan kaste metallemballasje, og små metallgjenstander fra husholdningen, sammen med restavfallet dersom du har plass i beholderen. I IVARs ettersorteringsanlegg for restavfall blir metall sortert ut.

Metallemballasje kan også leveres sammen med glassemballasje, enten i dunken du har hjemme eller på nærmeste stasjon for glass- og metallemballasje. Se mer om ny beholder for glass nedenfor. 

Glass 

Glassemballasje leverer du ved en stasjon for glass- og metallemballasje eller i en egen beholder for glass- og metallemballasje som vi tilbyr husstander i Stavanger, Rennesøy, Austre Åmøy, Finnøy og Talgje. Du bestiller tømming på hentavfall.no.

Papir, kartong og papp

Papir, drikkekartonger og papp skal i den grønne beholderen.

Julepapir og skittent papir skal i restavfallet. Mindre mengder tørkepapir med matfett kan du legge i den brune beholderen for organisk avfall.

Matavfall og hageavfall

Matavfall, mindre mengder hageavfall og poser med hundelort legger du i den brune beholderen. Kutt opp kvister og greiner. For at kvister og greiner ikke skal bli hengende igjen i beholderen ved tømming, bør du ha et par poser med matavfall nederst i beholderen, under hageavfallet. Da blir posene med og presser hageavfallet ut under tømming.

Jord, stein og grus egner seg dårlig for biogassproduksjon, og skal derfor ikke kastes i den brune beholderen. Små mengder jord og stein kan du spre eller grave ned på egen eiendom, alternativt levere til gjenvinningsstasjonen. 

Poser for matavfall

Poser for matavfall deler kommunen ut sammen med tømmekalenderen utpå seinhøsten. Har du ikke fått tømmekalenderen og matavfallsposene, kan du innen midten av januar melde dette på VOF (Varsle om feil). Etter 1. februar kjører vi ikke ut tømmekalender og matavfallsposer. 

Trenger du flere poser, får du en ny rull hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 , på Innbyggertorget i Vikevåg, Innbuggertorget på Judaberg og på gjenvinningsstasjonen på Judaberg. Inntil videre kan du ikke hente matavfallsposer eller kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Større mengder hageavfall

Bor du i Stavanger kommune og har større mengder hageavfall? Bestill gratis henting på hentavfall.no. Rennesøy og Finnøy: Levér på gjenvinningstasjonene på Hausken eller Judaberg.

Når avfallet fryser fast i dunken

Fuktig avfall kan henge igjen når beholderen tømmes i minusgrader. Legg en avis i bunnen av beholderen, unngå vått avfall mot kantene og legg poser med matavfall under hageavfallet. 

Matolje og matfett 

Matolje og fett må ikke i vasken og toalettet. Det tetter rørene og lokker til seg rotter. Tøm olje og fett i en tett boks og sett den i den røde beholderen for farlig avfall. Merk boksen med hva den inneholder. Du bestiller henting av den røde beholderen på hentavfall.no

Brenne hageavfall?

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Det gjelder også tørt hageavfall. Forskriften om bålforbudet gir mer informasjon.

Kompost: Hjemmekompostering

Husstander som komposterer hjemme i stedet for å bruke brun dunk, kan få 20 prosent reduksjon i renovasjonsgebyret. Dette gjelder også de som komposterer med bokashi. Ordningen gjelder ikke hytter.

Vilkårene er:

 • Kompost- eller bokashibeholderen er godkjent av kommunen.
 • Kompostbeholderen er isolert for helårsbruk.
 • Du kaster ikke mat- og hageavfall i andre dunker.
 • Du har ikke lenger en brun dunk.
 • Du bor ikke i borettslag eller sameie.
 • Du bruker ikke felles avfallsløsninger, nedgravde avfallscontainere eller andre fellesløsninger.

Kontakt Nina Borøy Harbo i Miljø- og renovasjonsavdelingen hvis du ønsker denne ordningen.

Kurs og veiledning i hjemmekompostering

Vi holder kurs i kompostering hver vår og hver høst. Våren 2021 har vi åtte kurs. Du finner ledige kursdatoer i påmeldingsskjema. Kursene arrangeres i samarbeid med nabokommunene og holdes på Ullandhaug økologiske gård.

Gå gjerne gjennom veilederen for hjemmekompostering dersom det er lenge til neste kurs.
Veileder i hjemmekompostering: Ren jord, Naturvernforbundet. (pdf)

Refusjon ved kjøp av godkjent varmkompostbinge

Du kan søke om tilskudd til din kompostbeholder eller bokashibeholder. Du kan få refundert 50 % av kjøpesummen, inntil kroner 1000 per søker. 

 • Beholderen må være godkjent for kompostering av matavfall. Det betyr at den må være tett og isolert med minst 5 cm isolasjon. Beholderen skal godkjennes av kommunen.
 • Stavanger kommune kan komme på uanmeldt befaring for å kontrollere at beholder tilfredsstiller kravene satt til kompostering av matavfall.
 • Komposteringen skal drives hele året, også om vinteren.
 • Du må være bosatt i Stavanger kommune.
 • Beholderen brukes i privathusholdning eller fritidsbolig i Stavanger kommune.
 • Du kan søke om refusjon senest ett år etter at kjøpet er gjort. 
 • Du må legge ved kvittering på kjøpet.
 • Opplysningene du oppgir må være fullstendige og riktige.

Vi har samlet en del eksempler på godkjente varmkompost- og bokashibeholdere. Det finnes mange flere. Er du usikker på om din kompostbeholder er godkjent, send e-post til tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no Merk e-posten med Kompostbeholder.

Grovavfall (større gjenstander) og tøy

Elektronisk avfall, maling og annet farlig avfall

Farlig avfall, for eksempel kjemikalier, malingrester, spraybokser og småelektrisk avfall, legger du i den røde boksen for denne typen avfall.

Bestill gratis tømming av beholderen på hentavfall.no.

Elektronisk avfall, batterier og pærer og slikt kan også leveres til butikker som selger elektrisk utstyr.

 

Andre typer avfall og spesialavfall

IVAR, kommunenes felles selskap for regionale vann-, avløps- og renovasjonsløsninger, tar seg av andre typer avfall. På IVARs sorteringsguide finner du informasjon om avfallstyper som for eksempel trevirke, isopor, asbest, bildekk, bilbatterier, båter, tilhengere, motorsykler og oljetanker.

Brannslukningsapparater leverer du til betjent gjenvinningsstasjon.

Isopor skal leveres til en betjent gjenvinningsstasjon. Små mengder kan kastes i beholderen for restavfall.

Døde kjæledyr kan leveres til veterinær eller til dyrekrematorium. Små dyr (f.eks. kanarifugl, hamster og mus) kan du begrave eller kaste i den brune beholderen for organisk avfall. Pakk dyret inn i en matavfallspose først.

Du finner mer informasjon om kildesortering av avfall på sortere.no.

Restavfall

Avfall du ikke kan sortere for gjenvinning eller gjenbruk, og som ikke er farlig avfall og spesialavfall, kaster du i den grå avfallsbeholderen.

Aske og støv skal legges i en gjenknyttet plastpose, eller noe tilsvarende, før det legges i restavfallsbeholderen. Løs aske og løst støv utgjør en helserisiko for renovatørene.

Poser med hundelort kaster du i dunken for matavfall.

Kildesortering i borettslag

Dersom beboerne i et borettslag eller sameie ønsker egen miljøstasjon, må dette tas opp med styret, som kan bestille fellesbeholdere og henting av glass- og metall. Hentingen vil være gratis.

Kontaktperson i kommunen for gode råd om typer og antall beholdere, og hvor de bør plasseres i borettslag og sameier: Nina Borøy Harbo i Miljø- og renovasjonsavdelingen, telefon 51 50 76 79.

Her kan du levere avfall selv

Har du større mengder sortert avfall, kan du levere dette til en betjent gjenvinningsstasjon:

 • Forus eller Sele gjenvinningsstasjon
 • Gjenvinningsstasjon på Hausken, ovenfor Vikevåg
  Åpen tirsdager kl 13.30 - 17.30
 • Gjenvinningsstasjon på Judaberg
  Åpen onsdager kl. 13.00-19.00 og lørdager kl. 10.00-15.00

Leverer du avfall i sekk, bruk gjennomsiktige plastsekker. Da slipper du å betale ekstra gebyr.

På grunn av korona-situasjonen, kan du ikke levere ting til ombruk ved gjenvinningsstasjonene. 

Stasjoner for glass- og metallemballasje (returpunkt)

Her kan du fra 2019 bare levere glass- og metallemballasje.