Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering

Kildesortering i Stavanger

Kort fortalt:

 • hentavfall.no kan du bestille gratis henting av flere typer avfall.
 • Lurer på om hvor ulike typer avfall skal kastes, sjekk sortere.no
Matavfallsposer

I Stavanger kommune skal hver bolig ha tilgang til å sortere papir, organisk avfall, farlig avfall og restavfall.

Er du usikker på hvor ulike typer avfall skal kastes, sjekk sortere.no.

Plast

Du kaster alle typer plast i dunken for restavfall. 

Blir det mer enn fullt med plast i restavfallsdunken?

Her er noen tips:

 • Press sammen plasten og del opp stor emballasje. 
 • Dropp pose på avfallet, så blir det lettere å utnytte all plass i beholderen.

Trenger du større dunk? Les om bestilling og gebyr.

Bor du i borettslag eller sameie som har egen miljøstasjon, se Kildesortering i borettslag.

Metall

Du kan kaste metallemballasje, og små metallgjenstander fra husholdningen, sammen med restavfallet dersom du har plass i beholderen. I IVARs ettersorteringsanlegg for restavfall blir metall sortert ut.

Metallemballasje kan også leveres sammen med glassemballasje, enten i dunken du har hjemme eller på nærmeste stasjon for glass- og metallemballasje. Se mer om egen beholder for glass nedenfor. 

Glass 

Glassemballasje leverer du ved en stasjon for glass- og metallemballasje eller i en egen beholder for glass- og metallemballasje som vi tilbyr husstander i Stavanger, Rennesøy, Austre Åmøy, Finnøy og Talgje. Du bestiller tømming på hentavfall.no.

Papir, kartong og papp

Papir, drikkekartonger og papp skal i den grønne beholderen.

Julepapir og skittent papir skal i restavfallet. Mindre mengder tørkepapir med matfett kan du legge i den brune beholderen for organisk avfall.

Matavfall 

Matavfall, mindre mengder hageavfall og poser med hundelort legger du i den brune beholderen. Innholdet i den brune beholderen for organisk avfall går til produksjon av biogass.

Matolje og matfett 

Matolje og fett må ikke i vasken og toalettet. Det tetter rørene og lokker til seg rotter.

Fett etter matlaging avkjøler du før du samler det i en pose for matavfall og kaster det i den brune beholderen for organisk avfall. eventuelt kan du fryse det ned og bruke kraften i supper, sauser og stapper ved en senere anledning.

Flytende olje og fett tømmer du i en tett boks og setter den i den røde beholderen for farlig avfall. Merk boksen med hva den inneholder. Du bestiller henting av den røde beholderen på hentavfall.no

Poser for matavfall

Vi deler ikke lenger ut poser for matavfall. Vi har flere steder du kan hente disse selv:

Vi har også en bestillingsordning, slik at du kan få levert ruller med matavfallsposer hjem. Innbyggere på øyer med fergeforbindelse må hente poser selv. Vi leverer dessverre ikke her.

Borettslag og sameier med felles låst inngangsparti kan bestille matavfallsposer samlet for hele borettslaget. En representant fra styret logger seg inn på hentavfall.no for å bestille dette. Har dere til bruker på hentavfall.no, tar dere kontakt med Vann, avløp og renovasjon.

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Når avfallet fryser fast i dunken

Når det er minusgrader, kan fuktig avfall kan henge igjen i beholderen når beholderen blir tømt. Legg en avis i bunnen av beholderen, unngå vått avfall mot kantene og legg poser med matavfall under hageavfallet. 

Hageavfall

Små mengder hageavfall kan kastes i den brune beholderen for organisk avfall.

Kutt opp kvister og greiner. For at kvister og greiner ikke skal bli hengende igjen i beholderen ved tømming, bør du ha et par poser med matavfall nederst i beholderen, under hageavfallet. Da blir posene med og presser hageavfallet ut under tømming.

Jord, stein og grus egner seg dårlig for biogassproduksjon, og skal derfor ikke i den brune beholderen. Små mengder jord og stein kan du spre eller grave ned på egen eiendom, eller levere til gjenvinningsstasjonen. 

Større mengder hageavfall

Du kan bestille gratis henting på hentavfall.no. Du kan også levere hageavfall gratis ved gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg.

Brenne hageavfall?

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Det gjelder også tørt hageavfall. Forskriften om bålforbudet gir mer informasjon.

Kompost: Hjemmekompostering

Husstander som komposterer hjemme i stedet for å bruke brun dunk, kan få 20 prosent reduksjon i renovasjonsgebyret. Dette gjelder også de som komposterer med bokashi. Ordningen gjelder ikke hytter.

Vilkårene er:

 • Kompost- eller bokashibeholderen er godkjent av kommunen.
 • Kompostbeholderen er isolert for helårsbruk.
 • Du kaster ikke mat- og hageavfall i andre dunker.
 • Du har ikke lenger en brun dunk.
 • Du bor ikke i borettslag eller sameie.
 • Du bruker ikke felles avfallsløsninger, nedgravde avfallscontainere eller andre fellesløsninger.

Kontakt Nina Borøy Harbo i Vann, avløp og renovasjon hvis du ønsker denne ordningen, med informasjon om adressen din, kopi av kvitteringen og/eller bilde av kompostutstyret.

Kurs og veiledning i hjemmekompostering

Vi holder kurs i kompostering hver vår og hver høst. Nye kursdatoer for høsten 2022 blir lagt ut så fort disse er klare.

Du finner ledige kursdatoer i påmeldingsskjema. Kursene blir arrangert i samarbeid med nabokommunene og finner sted på Ullandhaug økologiske gård.

Gå gjerne gjennom veilederen for hjemmekompostering dersom det er lenge til neste kurs.
Veileder i hjemmekompostering: Ren jord, Naturvernforbundet. (pdf)

Refusjon ved kjøp av godkjent varmkompostbinge

Du kan søke om tilskudd til din kompostbeholder eller bokashibeholder. Du kan få refundert 50 % av kjøpesummen, inntil kroner 1000 per søker. 

 • Beholderen må være godkjent for kompostering av matavfall. Det betyr at den må være tett og isolert med minst 5 cm isolasjon. Kommunen skal godkjenne beholderen.
 • Stavanger kommune kan komme på uanmeldt befaring for å kontrollere at beholder tilfredsstiller kravene satt til kompostering av matavfall.
 • Du må kompostere gjennom hele året, også om vinteren.
 • Du må være bosatt i Stavanger kommune.
 • Beholderen står ved privathusholdning eller fritidsbolig i Stavanger kommune.
 • Du kan søke om refusjon senest ett år etter at kjøpet er gjort. 
 • Du må legge ved kvittering på kjøpet.
 • Opplysningene du oppgir må være fullstendige og riktige.

Vi har samlet en del eksempler på godkjente varmkompost- og bokashibeholdere. Det finnes mange flere. Er du usikker på om din kompostbeholder er godkjent, send e-post til tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no Merk e-posten med Kompostbeholder.

Grovavfall (større gjenstander) og tøy

 • Bestill gratis henting på hentavfall.no eller lever til Bruktbuå på Forus når denne åpner igjen, en gjenbruksbutikk eller på betjent gjenvinningsstasjon.
 • Tøy kan du levere i tøyinnsamlingsbokser eller få hentet hjemme hos deg selv (hentavfall.no).
 • Har du ødelagt tøy som du vil bli kvitt? Inntil videre kaster dette i restavfallet. 

Elektronisk avfall, maling og annet farlig avfall

Farlig avfall, for eksempel kjemikalier, malingrester, spraybokser og småelektrisk avfall, legger du i den røde boksen for denne typen avfall.

Bestill gratis tømming av beholderen på hentavfall.no.

Elektronisk avfall, batterier og pærer og slikt kan du også levere til butikker som selger elektrisk utstyr.

 

Andre typer avfall og spesialavfall

IVAR, kommunenes felles selskap for regionale vann-, avløps- og renovasjonsløsninger, tar seg av andre typer avfall. På IVARs sorteringsguide finner du informasjon om avfallstyper som for eksempel trevirke, isopor, asbest, bildekk, bilbatterier, båter, tilhengere, motorsykler og oljetanker.

 • Sprøytespisser legger du i sikker beholder. Kontakt kommunen for mer informasjon. På grunn av pandemien tar apotekene ikke imot brukte sprøytespisser. 
 • Smittefarlig avfall legger du i sikker beholder. Bestill henting hos Renovasjonen Næring, via post@renovasjonen.no eller telefon 51 800 800.
 • Medisiner leverer du til apotek.
 • Brannslukningsapparater leverer du til betjent gjenvinningsstasjon.
 • Isopor må du levere til en betjent gjenvinningsstasjon. Små mengder kan du kaste i beholderen for restavfall.
 • Døde kjæledyr leverer du til veterinær eller til dyrekrematorium. Små dyr (f.eks. kanarifugl, hamster og mus) kan du begrave eller kaste i den brune beholderen for organisk avfall. Pakk dyret inn i en matavfallspose først.

Du finner mer informasjon om kildesortering av avfall på sortere.no.

Restavfall

Avfall du ikke kan sortere for gjenvinning eller gjenbruk, og som ikke er farlig avfall og spesialavfall, kaster du i den grå avfallsbeholderen for restavfall.

Aske og støv må du legge i en gjenknyttet plastpose, eller noe tilsvarende, før du legger den i restavfallsbeholderen. Løs aske og løst støv utgjør en helserisiko for renovatørene.

Poser med hundelort kaster du i dunken for matavfall.

Kildesortering i borettslag

Dersom beboerne i et borettslag eller sameie ønsker egen miljøstasjon, må dette tas opp med styret, som kan bestille fellesbeholdere og henting av glass- og metall. Hentingen vil være gratis.

Kontaktperson i kommunen for gode råd om typer og antall beholdere, og hvor de bør plasseres i borettslag og sameier:

 • Nina Borøy Harbo i Vann, avløp og renovasjon, telefon 51 50 76 79.

Her kan du levere avfall selv

Har du større mengder sortert avfall, kan du levere dette til en betjent gjenvinningsstasjon:

 • Forus eller Sele gjenvinningsstasjon
 • Gjenvinningsstasjon på Hausken (Hauskenveien 99)
  Åpen tirsdager kl 13.30 - 17.30 
  Tilbud kun for husholdninger. Mottak av farlig avfall, EE-avfall og hageavfall.
 • Gjenvinningsstasjon på Judaberg (Fåholmen 15)
  Åpen onsdager kl. 13.00-19.00 og lørdager kl. 10.00-15.00
  Samme tilbud og priser som Forus og Sele gjenvinningsstasjoner.

Leverer du avfall i sekk, bruk gjennomsiktige plastsekker. Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot avfall i fargede søppelsekker.

Både Judaberg og Hausken gjenvinningsstasjoner har mottak av landbruksplast.

Stasjoner for glass- og metallemballasje (returpunkt)

Her kan du levere glass- og metallemballasje.