PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2834 Askje kirke og gravplass

Plan 2834 Askje kirke og gravplass

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvidelse av plangrensen

By- og samfunnsplanlegging i Stavanger gir med dette melding om utvidelse av plangrensen for plan 2834, detaljregulering for Askje kirke og gravplass. 

Varsel om oppstart av planen ble sendt ut den 12.05.2023.

Tilbakemeldinger fra Rogaland fylkeskommune påpeker at gravplassutvidelse nord for Askje kirke bør vurderes på bakgrunn av jordvern- og kulturmiljøhensyn. Vi velger å utvide plangrensen for å åpne for muligheten til å vurdere en slik plassering. Det er ikke tatt stilling til hva som blir endelig lokalisering av gravplassutvidelsen

Si din mening innen 30. november

Innspill til planarbeidet sendes By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 30.11.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.