Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Prosjekter
  4. Kunst i byutvikling

Kunsten inntar sjøkanten

Det er mye utbygging langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg for tiden, og mer skal det bli. Nå skal kunstnere få oss til å se området med et nytt blikk.

Sjøkanten langs Hillevågsvatnet og Gandsfjorden er et av de store byutviklingsområdene i Stavanger. Hvordan kan vi engasjere lokalmiljøet, og ta vare på stedsidentiteten i den nye utviklingen? Kanskje kunst kan bidra inn i planprosessene, engasjere barn og voksne og få oss til å se på stedene på nye måter? 

Prosjektet «Kunst i byutvikling» skal utforske hvordan kunst kan tilføre nye perspektiv, utfordre det etablerte og bidra til endring innenfor stedsutvikling, planarbeid og medvirkning. 

Nå inviterer vi profesjonelle kunstnere til å sende inn forslag til midlertidige kunstprosjekter langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. Søknadsfristen er 23. juni. Se utlysningen her

Våren 2021 har byplanleggerne samarbeidet med fire kunstnere i forbindelse med stedsanalysen, og her er litt om hva de har planlagt:

Hvis naturen får bestemme

Kunstnerne Hans Edward Hammonds og Maiken Stene vil finne ut hvordan vi kan lytte til og gi plass til naturen, midt i det offentlige byrommet. Gjennom prosjektet Paradise Rangers skal kunstnerne ta for seg noen «frisoner» langs strekket og finne ut hvorvidt områder kan forbli upåvirket av byggeprosesser, kommersielle og urbane interesser, og hva som eventuelt skjer når stedene får ta en slags naturlig form gjennom bruk fra dyr, planter og mennesker. Kunstnerne skal særlig se på nye metoder for å involvere barn og unge. Deltakerne skal få bli med og definere stedene, samt se på løsninger for å gjøre tilgangen til sjøen enklere. 

Et nytt blikk på stedene

Kunstneren Christine Hansen skal utforske hvordan et fotokurs kan skape fellesskap, stolthet og ny tilhørighet til stedet. Det å se omgivelsene gjennom et fotoapparat gjør noe med hvordan vi forholder oss til dem, og kan utfordre ideer om det estetiske. Hva er et godt motiv? Er det kun det spektakulære som skal fotograferes, eller kan det som fremstår som uviktig og ordinært være utgangspunkt for et godt bilde? 

Historier du ikke har hørt før

Line Anda Dalmar skal gjennom samtaler med barn og voksne finne innbyggernes egne fortellinger fra stedene, og kanskje oppdage noen nabolagshemmeligheter. Bidragene og samtalene brukes som utgangspunkt til en audioguide. QR-koder klistres på lyktestolper i nærheten av stedene, slik at forbipasserende kan høre historiene på egen mobiltelefon.

Hvem står bak?

Kunstprosjektet er et samarbeid mellom kommunens Smartby-avdeling, kulturavdelingen og avdeling for byutvikling som holder på med områderegulering i Hillevåg og områderegulering for Paradis. Vi har blant annet fått penger fra KORO, innovasjonsmidler fra Stavanger kommune og kunstmidler fra Rogaland fylkeskommune. Universitetet i Stavanger og Rogaland kunstsenter er også med på laget. 

Kunstnerne jobber med prosjektene nå i vår, og de kan sees til høsten!

Flyfoto som viser Esso-tomten, et friområde mellom fjorden og Consul Sigval Bergesens vei (på nedsiden av jernbanen som går gjennom Hillevåg)Esso-tomten i Hillevåg er et av stedene kunstnerne skal utforske.

Kontaktinformasjon

Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner

Byutvikler

Mobil:
483 52 978
Telefon:
51 91 22 39
E-post:
karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no
Profilbile av Helene Ødegaard

Helene Ødegaard

rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no