PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Tilbygg

Tilbygg

Kort fortalt

 • Du må sjekke hvilke regler som gjelder for din eiendom.
 • Mindre enn 50 kvm kan du søke om selv.
 • Større enn 50 kvm må fagfolk søke for deg.
 • I de fleste tilfeller må du søke for å bygge.
 • Noen mindre byggearbeider kan du slippe å søke. Les om hvilke på Direktoratet for byggkvalitet.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom


Du kan finne all informasjon om din eiendom på en egen side. Der finner du ut hva du har anledning til å bygge.

Hvis du bor i trehusbyen må du vær oppmerksom på at det stilles strengere krav til nybyggets tilpasning til eksisterende bebyggelse.
Trehusbyen er merket med oransje farge i kartet.

Kart utsnitt over trehusbyen i Stavanger
Trehusbyen er merket med oransje farge.
Stavanger kommune

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må man søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre byggearbeider kan man slippe søknad. 

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du enkelt finne ut hva du må søke om.

Send melding når du er ferdig, selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen om du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når det er ferdig skal du sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte i skranken til Innbyggerservice, og du må legge ved følgende dokumentasjon:

 • Byggesaksblankett 5188
 • Situasjonskart som viser plassering og størrelse
 • Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger

E-post: postmottak.kbu@ stavanger.kommune.no

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er inntil 50 kvadratmeter.
Dersom bygningen er over 50 kvadratmeter må fagfolk søke for deg.
Slik søker du selv.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Innbyggeservice på telefon 51 50 70 90.