PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Rus og avhengighet
 4. Rus og avhengighet - tilbud for ungdom

Rus og avhengighet - tilbud for ungdom

Kort fortalt

Stavanger kommune har en rekke tilbud og tjenester rettet mot mennesker som har, eller står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem. 

MO-Ung - mottaks- og oppfølgingssenter for unge

 • Et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier.
 • Kommunens lavterskel- og behandlingstilbud, som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten.
 • Ta direkte kontakt, senteret er åpent for drop in.
 • MO-Ung tilbyr også samtaler til familie og andre pårørende.

Åpningstider:
Mandag, onsdag og torsdag: 08:00-20:00
Tirsdag og fredag:  08:00-15:30

Besøksadresse: Bjergsted Terrasse 1, nr 11 (mottak/oppfølging) og nr. 12 (døgntilbud), rett ved konserthuset i Stavanger.

Telefon: 969 43 218

Uteseksjonen

 • Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år.
 • Uteseksjonen bistår med hjelp til ulike problemer, for eksempel rusproblemer. 
 • Uteseksjonen tilbyr samtaler med ungdom, foreldre, familier, og gir råd og veiledning.
 • Uteseksjonen driver også oppsøkende arbeid blant ungdom i bydelene og sentrum på dag- og kveldstid.

Telefon: 910 07 168

Uteseksjonen er tilgjengelig
Mandag,  08.00-15.00
Tirsdag, onsdag og torsdag 08.00-22.30
Fredag: 08.00-23.00
Besøksadresse: Nytorget 1

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Direkte telefon til helsesykepleier: 900 93 544
Helsestasjon for ungdom ligger i Nytorget 1, i samme bygg som Metropolis. 

Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg. Det kan være store eller små ting som utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden. 

Noen psykiske utfordringer knytter seg til rus. Det er vanskelig å takle dette på egen hånd. Hvis du har venner eller familiemedlemmer som ruser seg, eller hvis du selv sliter med et rusproblem kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg på veien videre.

Alle på Helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Helsesykepleier har også kontortid på flere av de videregående skolene i kommunen.

Drop-In åpningstider i skoleåret
Tirsdag, onsdag og torsdag: 13.00 - 17.00

Helligdager stengt.

Drop-In åpningstider i skolens sommerferie
Mandag, tirsdag og torsdag: 11.30 - 15.00
Onsdag: 11.30 - 17.00

Du kan droppe innom helsestasjonen i åpningstidene. Det er ingen timebestilling for å snakke med helsesykepleier. Timeavtale til legen gjøres via helsesykepleier. Helsesykepleier vil også kunne vurdere henvisning til psykolog.

Tett på - prosjekt for unge mellom 16 og 25 år

Ønsker du endring? Trenger du noen som kan støtte deg på veien? Da kan prosjektet Tett på være noe for deg. Kommunen har ansatt to prosjektmedarbeidere som kan ha ekstra tett kontakt med deg som har, eller står i fare for å utvikle, et rusproblem.  

Prosjektmedarbeiderne er bydekkende, og har kontor på Byfjord helse- og velferdskontor (tidligere Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor) (ta også kontakt her dersom du hører til Madla distrikt), og på Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor (ta også kontakt her dersom du hører til Hillevåg og Hinna distrikt).

Tett på har også en egen Facebook-side

Grupper for barn og unge som pårørende

Helsestasjonene har et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, eller alvorlig fysisk sykdom. Les mer om tilbudet

Opp og lev

 • Opp & Lev er et helhetlig tilbud med bolig, arbeid og fritidsoppfølging for ungdom.
 • Målgruppe er ungdom i alderen 18 til 25 år som er bostedsløse og er i faresonen for å utvikle et rusproblem.
 • Målsettingen er å gi ungdommene en større mulighet til å mestre overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle.
 • Botid er satt fra ett til to år.

For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger
Telefon 51 50 83 00

Trenger du hjelp til å søke om behandling?

Mulige behandlingstilbud kan være

 • avrusning
 • innleggelse på institusjon
 • poliklinisk behandling - faste samtaler med en fagperson.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor eller din fastlege for hjelp.

Individuell plan ved rus og avhengighet

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider

For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt ditt helse- og velferdskontor.