PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Rus og avhengighet
 4. Rus og avhengighet - tilbud for ungdom

Rus og avhengighet - tilbud for ungdom

Kort fortalt

Stavanger kommune har en rekke tilbud og tjenester rettet mot mennesker som har, eller står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem. 

MO-Ung - mottaks- og oppfølgingssenter for unge

 • Et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier.
 • Kommunens lavterskel- og behandlingstilbud, som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten.
 • Ta direkte kontakt, senteret er åpent for drop in.
 • MO-Ung tilbyr også samtaler til familie og andre pårørende.

Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag: 08:00-20:00 Tirsdag og fredag: 08:00-15:30

Besøksadresse: Bjergsted Terrasse 11 (mottak/oppfølging) og nr. 12 (døgntilbud), rett ved konserthuset i Stavanger.

Vi anbefaler å ta kontakt på telefon og avtale tid.

Telefon: 969 43 218

Uteseksjonen

 • Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år.
 • Uteseksjonen bistår med hjelp til ulike problemer, for eksempel rusproblemer. 
 • Uteseksjonen tilbyr samtaler med ungdom, foreldre, familier, og gir råd og veiledning.
 • Uteseksjonen driver også oppsøkende arbeid blant ungdom i bydelene og sentrum på dag- og kveldstid.

Telefon: 910 07 168
Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12.

Uteseksjonen | Stavanger kommune

Helsestasjon for ungdom 

Er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Direkte telefon til helsesykepleier: 900 93 544
Helsestasjon for ungdom har ny adresse i Arne Rettedals gate 12, 4 etasje.

Drop-in åpningstider 

mandag, onsdag og torsdag: 13.00 - 17.00

Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune

Grupper for barn og unge som pårørende

Helsestasjonene har et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, eller alvorlig fysisk sykdom. Les mer om tilbudet

Opp og lev

 • Opp & Lev er et helhetlig tilbud med bolig, arbeid og fritidsoppfølging for ungdom.
 • Målgruppe er ungdom i alderen 18 til 25 år som er bostedsløse og er i faresonen for å utvikle et rusproblem.
 • Målsettingen er å gi ungdommene en større mulighet til å mestre overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle.
 • Botid er satt fra ett til to år.

For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger
Telefon 51 50 83 00

Trenger du hjelp til å søke om behandling?

Mulige behandlingstilbud kan være

 • avrusning
 • innleggelse på institusjon
 • poliklinisk behandling - faste samtaler med en fagperson.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor eller din fastlege for hjelp.

Individuell plan ved rus og avhengighet

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider

For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Rådgivende enhet for russaker - utvidet tilbud

I påvente av regjeringens forebyggings- og behandlingsreform vedtok utvalg for helse og velferd i juni 2023 å utvide funksjonen til rådgivende enhet for russaker.

Stavanger kommune har organisert rådgivende enhet for russaker (RER) under følgende virksomheter.

 • Mottak og oppfølgingstjenester for unge (MO-Ung) har ansvar for saker som omfatter aldersgruppen 15-25 år
 • Hundvåg og Storhaug helse og velferdskontor har ansvar for aldersgruppen 26 år og oppover.

Mottak og oppfølgingstjenester for unge – MO ung

Aldersgruppen 15-25 år.

Kontakt Anne Lesto på telefon 906 67 269.

Lenke MO-ung: Mottak- og oppfølgingssenter for unge