Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet

Frivillighet

Kort fortalt

  • Stavanger kommune hjelper til med å koordinere det frivillige arbeidet i byen.
  • Kommunen tilbyr gratis lokaler, veileder organisasjoner og frivillige, har oversikt over tilskuddsordninger, arrangerer kurs og driver flere frivilligsentraler.

Information in other languages

Hva gjør kommunen?

Kommunen legger til rette for frivillighet. Kommunen arrangerer også kurs jevnlig for frivillige organisasjoner. Invitasjon sendes ut til alle organisasjoner som er registrert i Tilskuddsportalen. Registrering er enkelt og gratis.

Frivilligsentraler i Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner.

Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter.

Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Bli frivillig

Søk i databasen til Frivillig.no etter aktiviteter du kan engasjere deg i.

Du kan også kontakte frivilligsentralene eller lag og foreninger direkte.

Lag, foreninger og velforeninger

foreningsportalen.no kan foreningene selv legge inn informasjon om foreningen, hvilke bydeler de er aktive i og hvilke aktiviteter de har. Der finner du en god oversikt over det som rører seg på organisasjonsfronten i Stavanger. 

Finn alle lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund 

Gratis lokaler

Frivillige organisasjoner får låne gratis lokaler i alle bydelshusene.

Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger til frivillig arbeid

 

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

rådgiver frivillighet

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no