Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Stavanger kommune.

Foreningsportalen

Foreningsportalen: Her kan alle lag og organisasjoner registrere seg. Herfra vil du også  få tilgang til tilskuddsportalen. 

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste hvor du kan søke i omlag 3000 tilskuddsordninger. Stavanger kommune abonnerer på tjenesten og alle lag og organisasjoner i kommunen kan fritt benytte portalen.

Statlige tilskuddsordninger

Kjenner du til de store statlige tilskuddsordningene? Dette er "frie midler" som organisasjonene kan benytte til hva de vil. To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er:

Full oversikt over statlige tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger for barn og unge

Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger for å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Tilskudd til park, nærmiljø, natur og friluftsliv

Kommunen bevilger hvert år stilmuleringstilskudd til aktiviteter og arrangementer som fremmer friluftsliv.

Tilskudd fra bydelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger og borettslag kan søke om tilskudd fra bydelsutvalgene.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Du finner veiledning og retningslinjer for bydelsutvalgsmidler i søknadskjemaet nedenfor: 
Søknad om tilskudd fra bydelsutvalgene.

Tilskudd fra ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Neste søknadsfrist er 25. mai 2020. Det deles ut 55.000 kroner hver gang.

Søknadsskjema og retningslinjer. 

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket. Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Tilskudd fra eldrerådet

Et tilskudd til frivillige organisasjoner som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre.

Driftstilskudd kan søkes av lokale, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og menigheter som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre, dvs. som supplement til offentlig hjelp.

Søknadsfrist 31. mars. Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd fra Eldrerådet (pdf)

Tilskudd til sosialt og helsefremmende arbeid

Alle frivillige lag og organisasjoner innenfor levekårsområdet kan søke. Midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. For at søknaden skal bli vurdert, må søknadsskjema fylles ut. Stavanger kommune har to ulike tilskuddsordninger innen levekårsområdet: Driftstilskudd lag og organisasjoner - sosialt/helsefremmende arbeid og tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet.

Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet

Alle frivillige lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet (helse- og sosialtjenester) kan søke. Midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler for.

Tilskuddsordningen er åpen for lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. For at søknaden skal bli vurdert, må søknadsskjema fylles ut. Du finner både søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd under/nedenfor.

Tilskudd fra IMDi

Søk om tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

rådgiver frivillighet

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no