Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Stavanger 2025
Tall Ships

Stavanger 2025

I 2025 feirer Stavanger sitt 900-årsjubileum.

Jubileumsåret 2025

I 2025 skal vi feire 900-årsjubileet til Stavanger. I 1125 ble Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke opprettet, og med det startet fortellingen om Stavanger som by. Byjubileet er tett knyttet sammen med 900-årsjubileene til Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme. 

Prosjektleder Lena Antonius. Foto: Tonje Stangeland.
Prosjektleder Lena Antonius. Foto: Tonje Stangeland.

Hvor mange vet at Stavanger fyller 900 år? 

Hvor mange vet at Stavanger er 900 år i 2025? Og hva er vi mest stolte av når vi tenker på byen vår? Disse spørsmålene har vi stilt Stavangers innbyggere som del av oppstarten på arbeidet mot Stavanger 2025.

Les fersk undersøkelse om Stavanger-folks forhold til byen sin og jubileet

Foto: Elisabeth Tønnesen

Hvordan skal vi feire?

Arbeidet med innhold og programmering for Stavanger 2025 er i startgropa. Kulturavdelingen har avsluttet et forprosjekt for Stavanger 2025 som ble behandlet av Stavanger bystyre 17.06.2019.

Stavanger kommune tar rollen som hovedarrangør for jubileet som har fått prosjektnavnet Stavanger 2025.

Feiringen vil bestå av en rekke små og større tiltak i årene fram mot og i 2025. Her kan du lese rapporten fra forprosjektet. 

I høringsinnspillene til ny kulturplan, og i møter i forbindelse med forprosjektet for Stavanger 2025, har kulturavdelingen fått en rekke innspill til aktiviteter og tema for jubileet. Alle forslag vurderes som del av en helhetlig markering.

Domkirken er i gang med en grundig restaurering som avsluttes i jubileumsåret 2025. Du kan lese mer om domkirkeprosjektet her. 

Kulturplanen

Stavanger 2025 i Kulturplanen

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 (Kulturplanen) er det viktigste grunnlaget for arbeidet fram mot 2025. Stavanger 2025 er ett av tre prioriterte områder i Kulturplanen, og perspektivene og målsetningene i kulturplanen vil legge føringer for innholdet i Stavanger 2025.

Stavanger domkirke

Hvorfor jubilere nå?

I 1125 vurderes at Stavanger domkirke var reist og et bispedømme med bispesete i domkirken var opprettet. Diskusjonen om hva som gjør en by til en by, og hvilket årstall som markerer dannelsen av Stavanger, ønsker vi velkommen. Årstallet 2025 vil uansett følge den presedens som er etablert med Stavangers 800-årsjubileum i 1925 og 850-årsjubileum i 1975.

Slik kontakter du oss

Alle henvendelser knyttet til byjubileet eller andre markeringer kan sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.  Merkes med sak 18/34297. 

Lena Antonius er prosjektleder for Stavanger 2025. Hun kan du nå på lena.antonius@stavanger.kommune.no eller på 948 36 022 og 51 50 74 08.

Kronikk: Et mylder av fortellinger

Fram mot Stavangers 900-årsjubileum i 2025 skal mylderet av fortellinger og skjebner som har skapt denne byen løftes fram.

Les mer.