Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Stavanger 2025

Stavanger 2025

Kort fortalt

 •     I 2025 feirer Stavanger by, Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke sine 900-årsjubileum.
 • I tillegg til byjubileet er det i årene fram mot 2025 en rekke andre jubileer som Stavanger kommune vil være involvert i.
 • Kulturavdelingen er i gang med et forprosjekt som skal avklare rammene for arbeidet fram mot 2025. 

Jubileumsåret 2025

I 2025 skal vi feire 900-årsjubileet til Stavanger. I 1125 ble Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke opprettet, og med det startet fortellingen om Stavanger som by. Byjubileet er tett knyttet sammen med 900 årsjubileene til Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme. 

Domkirken er i gang med en grundig restaurering som avsluttes i jubileumsåret 2025. Du kan lese mer om domkirkeprosjektet her. 

Andre markeringer fram mot 2025

 • 2019: 50 år siden det første oljefunnet i Nordsjøen
 • 2022: 1150 år siden slaget ved Hafsfjord i 872
 • 2022: 400 år med kirkemusikk i Stavanger - orgelet i Stavanger domkirke 1622-2022.
 • 2023: 250-årsjubileum for Henrich Steffens – naturfilosof og «europeer fra Stavanger»
 • 2025: 200-årsmarkeringen for starten på utvandringen til Amerika.  De første utvandrerne dro fra Stavanger med Restaurationen i 1825.
 • 2025: 100-årsjubileum for bygget til Kunsthall Stavanger (daværende Stavanger kunstforening)

Slik jobber vi med byjubileet

Kulturavdelingen er i gang med et forprosjekt som skal kartlegge hva innholdet i byjubileet kan være, og hvordan arbeidet fram mot 2025 bør organiseres.

Forprosjektet vil hovedsakelig se på overordnede rammer for byjubileet, og på hvordan markeringene i årene før kan knyttes opp mot jubileumsåret.

Forprosjektet legges fram for Stavanger bystyre sommeren 2019.

Høringsinnspill til kulturplanen 2018-2025 som berører byjubileet i 2025 er tatt inn i forprosjektet. Det er ikke nødvendig å sende de samme innspillene på ny.

Konkrete forslag til aktiviteter og prosjekter knyttet til jubileumsåret får ikke en endelig vurdering i forprosjektet, men vil settes i kontekst av den overordnede planen for jubileumsmarkeringen og bli behandlet i en senere fase.

Alle henvendelser knyttet til byjubileet eller andre markeringer kan sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.  Merkes med sak 18/34297. 

Denne siden vil bli løpende oppdatert med mer informasjon om forprosjektet.

Relevante planer

Flere planer peker ut en retning og forpliktelser for kommunens kultursatsinger fram mot 2025, og vil legge føringer for forprosjektet og jubileene i 2025.

Kommunedelplan for kultur 2018-2025 (Kulturplanen) er det viktigste grunnlaget for arbeidet fram mot 2025. I arbeidet fram mot byjubileet vil man se visjoner og føringer fra kulturplanen realisert.

Andre planer som i større eller mindre grad vil påvirke planene for byjubileet i 2025 er:

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 

Et museumsløft for framtiden – MUST Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2018-2025 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum (Sentrumsplanen) 

Strategisk næringsplan 2018-2025

Kommuneplan for Stavanger kommune 2019-2034 

 

Kontaktinformasjon

Lena Antonius

Rådgiver (prosjektstilling)

Jubileer og markeringer 2018-2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no