Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Stavanger 2025

Stavanger 2025

Kort fortalt

 •     I 2025 feirer Stavanger by, Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke sine 900-årsjubileum.
 • Forprosjekt for Stavanger 2025 ble vedtatt i Stavanger bystyre 17.06.2019.
 • I tillegg til byjubileet er det i årene fram mot 2025 en rekke andre jubileer som Stavanger kommune vil være involvert i. 

To jenter foran Stavanger domkirke
To jenter foran Stavanger domkirke
Elisabeth T√łnnessen

Jubileumsåret 2025

I 2025 skal vi feire 900-årsjubileet til Stavanger. I 1125 ble Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke opprettet, og med det startet fortellingen om Stavanger som by. Byjubileet er tett knyttet sammen med 900 årsjubileene til Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme. 

Domkirken er i gang med en grundig restaurering som avsluttes i jubileumsåret 2025. Du kan lese mer om domkirkeprosjektet her. 

Slik jobber vi med byjubileet

Første del av forprosjektet er avsluttet, og anbefalingene følges opp høsten 2019. Rapporten kan du lese her.

Forprosjektet ser hovedsakelig på de overordnede rammer for byjubileet, og på hvordan markeringene i årene før kan knyttes opp mot jubileumsåret.

Forprosjektet ble vedtatt av Stavanger bystyre 17.06.2019. 

Høringsinnspill til kulturplanen 2018-2025 som berører byjubileet i 2025 er tatt inn i forprosjektet. Det er ikke nødvendig å sende de samme innspillene på ny.

Konkrete forslag til aktiviteter og prosjekter knyttet til jubileumsåret får ikke en endelig vurdering i forprosjektet, men vil settes i kontekst av den overordnede planen for jubileumsmarkeringen og bli behandlet i en senere fase.

Alle henvendelser knyttet til byjubileet eller andre markeringer kan sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.  Merkes med sak 18/34297. 

Denne siden vil bli løpende oppdatert med mer informasjon om forprosjektet.

Relevante planer

Flere planer peker ut en retning og forpliktelser for kommunens kultursatsinger fram mot 2025, og vil legge føringer for forprosjektet og jubileene i 2025.

Kommunedelplan for kultur 2018-2025 (Kulturplanen) er det viktigste grunnlaget for arbeidet fram mot 2025. I arbeidet fram mot byjubileet vil man se visjoner og føringer fra kulturplanen realisert.

Andre markeringer fram mot 2025

 • 2019: 50 år siden det første oljefunnet i Nordsjøen
 • 2022: 1150 år siden slaget ved Hafsfjord i 872
 • 2022: 400 år med kirkemusikk i Stavanger - orgelet i Stavanger domkirke 1622-2022.
 • 2023: 250-årsjubileum for Henrich Steffens – naturfilosof og «europeer fra Stavanger»
 • 2025: 200-årsmarkeringen for starten på utvandringen til Amerika.  De første utvandrerne dro fra Stavanger med Restaurationen i 1825.
 • 2025: 100-årsjubileum for bygget til Kunsthall Stavanger (daværende Stavanger kunstforening)

Kontaktinformasjon

Lena Antonius

Rådgiver (prosjektstilling)

Jubileer og markeringer 2018-2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no