Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Stavanger 2025
Tall Ships Races

Stavanger 2025

I 2025 feirer Stavanger by, Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke sine 900-årsjubileum.

I tillegg til byjubileet er det i årene fram mot 2025 en rekke andre jubileer som Stavanger kommune vil være involvert i. 

Jubileumsåret 2025

I 2025 skal vi feire 900-årsjubileet til Stavanger. I 1125 ble Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke opprettet, og med det startet fortellingen om Stavanger som by. Byjubileet er tett knyttet sammen med 900 årsjubileene til Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme. 

Domkirken er i gang med en grundig restaurering som avsluttes i jubileumsåret 2025. Du kan lese mer om domkirkeprosjektet her. 

© 2014 Domkirken 2025
© 2014 Domkirken 2025

Slik jobber vi med byjubileet

Første del av forprosjektet er avsluttet, og anbefalingene følges opp høsten 2019. Les rapporten fra forprosjektet.

Forprosjektet ser hovedsakelig på de overordnede rammer for byjubileet, og på hvordan markeringene i årene før kan knyttes opp mot jubileumsåret.

Forprosjektet ble vedtatt av Stavanger bystyre 17.06.2019. 

Høringsinnspill til kulturplanen 2018-2025 som berører byjubileet i 2025 er tatt inn i forprosjektet. Det er ikke nødvendig å sende de samme innspillene på ny.

Konkrete forslag til aktiviteter og prosjekter knyttet til jubileumsåret får ikke en endelig vurdering i forprosjektet, men vil settes i kontekst av den overordnede planen for jubileumsmarkeringen og bli behandlet i en senere fase.

Relevante planer

Flere planer peker ut en retning og forpliktelser for kommunens kultursatsinger fram mot 2025, og vil legge føringer for forprosjektet og jubileene i 2025.

Kommunedelplan for kultur 2018-2025 (Kulturplanen) er det viktigste grunnlaget for arbeidet fram mot 2025.

I arbeidet fram mot byjubileet vil man se visjoner og føringer fra kulturplanen realisert.

Foto: Tord F. Paulsen

Slik kontakter du oss

Alle henvendelser knyttet til byjubileet eller andre markeringer kan sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.  Merkes med sak 18/34297. 

Lena Antonius er prosjektleder for jubileer og markeringer 2018-2025. Hun kan du nå på lena.antonius@stavanger.kommune.no eller på 948 36 022 og 51 50 74 08.

To jenter foran Stavanger domkirke. Foto: Elisabeth Tønnesen