PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. – Stavanger er klar til å bistå

– Stavanger er klar til å bistå

Et enstemmig formannskap sluttet seg i dag til fordømmelsen av den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet. Stavanger kommune bevilger 5 millioner kroner til Flyktningehjelpen og 1 million til lokale organisasjoner som søker om støtte til relaterte tiltak.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Et enstemmig formannskap sluttet seg torsdag 10.03 til følgende uttalelse:

«Stavanger formannskap slutter seg til fordømmelsen av den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet, som er et klart brudd på internasjonal rett. Russlands militære aggresjon mot og i Ukraina vil føre til store lidelser for sivilbefolkningen. Formannskapet vil derfor slå fast at Stavanger kommune er klar til å bistå ved å ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir behov for det, også på kort varsel, og ber kommunedirektøren bringe dette videre til nasjonale myndigheter.»

Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende forslag på vegne av alle partiene: 

«Stavanger formannskap ber kommunedirektøren sette av 1 million kroner til fordeling til ulike lokale organisasjoner som søker om støtte til ulike tiltak for å bistå Ukraina og  flyktningsituasjonen.   Kommunedirektøren gis fullmakt til å tildele disse midlene. Dette innarbeides i tertialen.»

– Vi er alle sterkt berørt av det som skjer i Ukraina, sa Faret Sakariassen.

Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet følgende forslag på vegne av alle partiene:

«Stavanger kommune støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina med til sammen 5 millioner kr. Tildelingen innarbeides i forbindelse med behandlingen av første tertial.»

– Det er en fryktelig situasjon og en humanitær katastrofe. Nå må vi tverrpolitisk gjøre alt vi kan for å hjelpe, sa Knutsen Hegdal.

Følgende tilleggsforslag fra Mette Vabø (V) ble også vedtatt:

«Formannskapet ber kommunedirektøren foreta en gjennomgang av eventuelle samarbeid og avtaler med russiske aktører, for å forsikre seg mot at midler fra Stavanger kommune bidrar til russiske krenkelser av folkeretten.»

Mer om Stavanger kommune og Ukraina:

Ordfører Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun

Kommunestyremedlem for Ap i Stavanger (i permisjon)