PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Gi innspel til Plan for visuell kunst!

Gi innspel til Plan for visuell kunst!

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog har vedtatt høyringsforslaget til ny Plan for visuell kunst. Dermed er planen no ute på høyring. Fristen for å senda inn innspel er 19. april!

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjonsbilde til Plan for visuell kunst

- Me er stolte av at Stavanger kommune får eigen temaplan for det visuelle kunstfeltet. Dette er unikt i norsk samanheng, og me har tru på at dette både vil betra arbeidsvilkåra for kunstnarane og gi fleire kunstopplevingar til innbyggjarane, seier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Kort fortalt er formålet med Plan for visuell kunst 2023 – 2027 å gi oversikt over utfordringane i det visuelle kunstfeltet og prioritera tiltak for å utvikla kunstbyen Stavanger. Planen har blitt utarbeidd i samarbeid med det visuelle kunstfeltet i Stavanger og visar til utfordringer, mål og tiltak for planperioden.

Vil du vita meir om kva Plan for visuell kunst er for noko? Få innblikk i arbeidet på nettsida til Plan for visuell kunst.

Du kan gi innspel på alt i planen, men me ønskjer særleg innspel på: 

  • Er oppsummeringa av utfordringane for det visuelle feltet i Stavanger dekkande? 
  • Bidreg tiltaka til å løysa utfordringar og styrka kunstbyen Stavanger i perioden 2023 - 2027? 
  • Er gatekunst tilstrekkeleg ivaretatt i planen? Kva tiltak saknar du? 

Alle innspill blir vurdert før planen blir ferdigstilt.

Send innspill til postmottak.ios@stavanger.kommune.no og merk e-posten med Høringsinnspill Plan for visuell kunst 2023-2027 sak 23/0801.

Endeleg behandling av planen er forventa i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 7. juni, med endeleg vedtak i kommunestyret 19. juni. 

Kulturavdelinga inviterer også til presentasjon av planen på Rogaland kunstsenter, torsdag 23. mars kl. 09:00 – 10:00. Her vil du få høyra meir om prosessen, og får høve til å stilla spørsmål. Velkommen!

Her står prosessen no:

  • Høyringsforslaget til Plan for visuell kunst 2023 - 2027 i Stavanger kommune vart vedtatt av Utvalg for kultur, idrett og samfunndialog 8. mars 2023 i sak 25/2023. 
  • Høyringsforslaget er no lagt ut til offentleg høyring.
  • Frist for innspill er 19. april 2023.
  • Kulturavdelinga inviterer til presentasjon av planen på Rogaland kunstsenter torsdag 23. mars kl. 09:00 - 10:00.

Kunstbyen Stavanger 2023 – 2027 

I Stavanger blir det skapt kunst av høg kvalitet. Me har kunstnarar, formidlarar, kulturarbeidarar og institusjonar som leverer viktige kunstopplevingar til innbyggjarane. Kunst fremjar empati, refleksjon og kritisk tenking, som er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati. Kunstfeltet i Stavanger har vore i sterk utvikling dei siste åra, og i kulturplanen vart det identifisert eit behov for å sjå nærare på det visuelle kunstfeltet og utviklinga av dette feltet spesielt.

Tiltaka i planen er innretta for å styrkja strukturane for institusjonane, kunstnarane og andre aktørar i det profesjonelle kunstfeltet. Infrastruktur som legg til rette for produksjon, formidling og fagleg utvikling er avgjerande for nyskaping og høg kvalitet. Kunstnarar og kulturarbeidarar skal velja å etablera seg i Stavanger fordi me har gode arbeidsvilkår og eit mangfaldig kunstliv. Tiltaket til planen skal forsterka det som verkar, testa ut nokre nye forslag, og finna løysingar på utfordringar.

Me ser fram til å høyra dine innspel til Plan for visuell kunst!

Og vel møtt på Rogaland kunstsenter torsdag 23. mars kl. 09:00 – 10:00, der kulturavdelinga vil presentera planen og svara på spørsmål. Påmelding er ikkje nødvendig, her er det bare å møta opp!