Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Informasjon til nye elever i Stavanger-skolen

Ny elev i Stavanger

Kort fortalt

 • Elever som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontaktet av kommunen innen 15.10 ett år i forveien av skolestart.
 • I forbindelse med denne registreringen av elevene, søker eleven om skoleplass.
 • Vedtak om skoleplass for disse foretas innen 01.02.
 • Det er ikke ventelister ved noen av skolene.
 • Dersom eleven ikke er tilfreds med den skoleplassen kan eleven/foresatte klage på vedtaket. 

Velkommen til nye elever!

Vi har utarbeidet et lite informasjonshefte for foreldre med barn som skal begynne på skolen i Stavanger.

Skoletilhørighet

Skoleplass i Stavanger er regulert gjennom Forskrift om skoletilhørighet (pdf, 109 kb). Denne forskriften avklarer hvilke rettigheter elevene har til skoleplass og hvordan søkeprosessen er. I Stavanger er det innført fritt skolevalg. Framgangsmåte for å søke om fritt skolevalg framkommer også i forskriften.

Elever i Stavanger

Regler for tildeling av skoleplass

Følgende hovedlinjer gjelder for tildeling av skoleplass:

 • Elever som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontaktet av kommunen innen 15.10 ett år i forveien av skolestart. I forbindelse med denne registreringen av elevene, søker eleven om skoleplass. Vedtak om skoleplass for disse foretas innen 01.02.
 • Eleven/foresatte på andre klassetrinn skal kontakte sin nærmeste skole ved ønske om ny eller bytte av skoleplass i kommunen. Vedtak om skoleplass gjøres fortløpende.
 • Det er ikke opprettet ventelister ved noen av Stavangers grunnskoler.
 • Dersom eleven ikke er tilfreds med den skoleplassen som er tildelt, kan eleven/foresatte klage på vedtaket. Dersom klagen ikke blir imøtekommet ved skolen, vil klagen gå til endelig avgjørelse hos fylkesmannen.

Fritt skolevalg - bytte skole

 • I Stavanger kommune er det innført fritt skolevalg. Det betyr at foresatte kan søke om elevplass på hvilken som helst grunnskole i kommunen, og bytte til denne. 
 • Dersom det er ledig plass på denne skolen, skal eleven få plass.
 • Ta gjerne kontakt med skolen for å undersøke dette på forhånd.
 • Dersom eleven har fått skoleplass på en annen skole enn nærskolen, må foresatte selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss.
 • Det kan ikke garanteres at yngre søsken får plass ved samme skole.

Kontaktinformasjon

Skolefagstaben

Besøksadresse:

Arne Rettedals gate 12 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no