PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Platting og terrasse

Platting og terrasse

Kort fortalt

Hovedreglene er:

 • Platting som er lavere enn 0,5 meter over terrenget, kan du bygge uten å søke.
 • Hvis terrassen er høyere enn 0,5 meter over terrenget, må du søke om tillatelse.

Det første du må gjøre, er å sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. Søk opp adressen din på dette kartet og finn reguleringsplan og bestemmelser i vinduet på høyre side. Dersom eiendommen er regulert til byggeområde, kan du gå videre med terrasseplanene.

Hvor høy skal terrassen være?

Dersom terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, trenger du ikke å søke, og det holder å gi naboen beskjed "over hekken" før du går i gang med byggingen. 

Ta gjerne denne testen for å sjekke hva du kan bygge uten å søke kommunen. Obs - terrasse lavere enn 0,5 meter over terreng kan i noen tilfeller være søknadspliktig, for eksempel i uregulerte områder i 100-metersbeltet.

Høyere enn 0,5 meter over bakken? Da må du søke før du bygger

Dersom terrassen, eller deler av den, kommer høyere enn 0,5 m over terrenget, må du sende søknad til kommunen før du bygger. I tillegg må du være oppmerksom på at:

 • terrassen teller med i "bebygd areal", det vil si hvor mye du totalt har lov til å bygge på tomten. Dersom tomten din allerede er maks utbygd, kan du ikke bygge terrasse. 
 • hvis terrassen kommer nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må du ha skriftlig samtykke fra naboen. Kommunen vil uansett gjøre en totalvurdering av søknaden. 
 • innenfor trehusbyen er reglene strengere enn andre steder.
 • terrassen må ikke overskride byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø med mer. Eventuelt kan du søke om dispensasjon.

Terrasser som er høyere enn 0,5 meter over terreng kan i enkelte tilfeller være unntatt søknadsplikt, forutsatt at det ikke er i strid med tillatt utnyttelsesgrad, byggegrense, avstand til nabo etc. 

Slik søker du

Skal du ha levegg i tillegg? Les mer om levegger her

Humoristisk tegning av et par som ikke har terrasse. Mannen i huset skal bære ut mat til kona som venter ute, men snubler i dørterskelen pga stor høydeforskjell ned til plenen. Så ringer de til kommunen og ber om å få bygge terrasse.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalvikveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6