Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Platting og terrasse

Platting og terrasse

Kort fortalt

 • Sjekk reguleringsplan og bestemmelser før du bygger terrasse eller platting.
 • Hvis terrassen er høyere enn 0,5 meter over terreng må du søke om tillatelse.
 • Hvis terrassen er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen må du ha naboens tillatelse, eller søke dispensasjon.

Terrasse/platting må av tekniske årsaker bygges opp over terreng, og da blir høyden mellom 20 og 50 cm.

Før du bygger må du sjekke reguleringsplan og bestemmelser. Kart med eiendomsinformasjon.

Du kan bygge uten å søke

Dersom terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, og arealet er regulert til byggeområde trenger du ikke å søke. 

Terrasser mindre enn 15 kvadratmeter kan du i noen tilfeller bygge uten å søke. Les mer om dette under tilbygg

Dette kan du søke om selv

Terrasser som er høyere enn 0,5 m over terreng kan du søke om å bygge selv. I tillegg må du være oppmerksom på at:

 • terrassen vil inngå i beregning av bebygd areal.
 • hvis terrassen bygges nærmere enn 4,0 meter fra nabogrensen må du ha godkjenning fra naboen, eller søke om dispensasjon. 
 • terrassen må ikke overskride byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø med mer. Eventuelt kan du søke om dispensasjon.

Slik søker du selv

Humoristisk tegning av et par som ikke har terrasse. Mannen i huset skal bære ut mat til kona som venter ute, men snubler i dørterskelen pga stor høydeforskjell ned til plenen. Så ringer de til kommunen og ber om å få bygge terrasse.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no