PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Ordfører Sissel Knutsen Hegdal
 4. Ordførerens nyttårstale 2020
Ordfører Kari Nessa Nordtun, Ledaal 2020

Ordførerens nyttårstale 2020

Kjære alle sammen! 

Dagen i dag, 1. januar 2020, er en stor begivenhet. Fra i dag er Finnøy, Rennesøy og Stavanger én kommune. Fra i dag er vi Stavanger kommune.

Festen begynte i natt. Da vi fyrte opp jubelen og lot den sprake over himmelen.

Å være med på å skape en ny kommune er nytt for oss alle. Og jeg håper at dere gleder dere like mye som meg til den spennende tiden vi har foran oss.

«Kommune» betyr jo fellesskap, og det er akkurat det Stavanger kommune er:
Et stort fellesskap av både øybuer, byfolk, bønder, fiskere og forskjellige mennesker fra hele verden. 

Med oss inn i den nye kommunen har vi historie, verdier og identitet som vi er stolte av. I nye Stavanger vil vi ta vare på den lokale identiteten slik at alle kjenner at de hører til. Vi skal fortsette vårt gode arbeid for inkludering, slik at alle kan kjenne at det finnes en plass for dem i kommunen vår.

Den nye kommunen vil være hjem for rundt 141.000 små og store innbyggere, fordelt på hele 37 øyer. Og med Ryfast åpnet blir vi enda tettere knyttet til hverandre.

Våre felles krefter gjør oss enda sterkere rustet til å gjøre Stavanger kommune til en enda bedre kommune for innbyggere, næringsliv, miljø, folkehelse og kultur. For oss som bor her i dag, og for nye innbyggere. Sammen skal vi vise Norge og verden hva Stavanger har å by på:

 • Vi er Norges ubestridte energihovedstad.
 • En ledende havbrukskommune.
 • Vi er en stor og viktig landbrukskommune.
 • Størst i landet på både tomater, verpehøns og sau.
 • Vi har et fantastisk øyrike ingen annen storbykommune kan måle seg med.
 • Europas største sammenhengende trehusby.
 • Norges best bevarte middelalderkloster.

Og ikke minst: Vi har det ekta stavangerske samholdet som får oss til å gå mann av huse og samle oss på torget – midt på natten - en forblåst og regnfull søndag for å ta imot heltene våre som kommer hjem fra cupfinale.

Dette fellesskapet.
Denne stoltheten.
DET skal vi ta vare på!

Det er når vi løfter i flokk, at vi virkelig får ting til.
Det har jeg sett – mer enn noen gang – i 2019.
For som Gunnar Roalkvam skriver i et av mine favorittdikt:

Det e ingen vits i å ble fysst,
å komma fram aleina.
Det bler kje kjekt
før me andre komme,
alligavel.

Er dere ikke enige? Det er så mye kjekkere når vi er sammen om ting!
Det går an å gå foran. Være banebrytende. Men likevel gå sammen.

For vi er aldri sterkere enn den svakeste blant oss.
Og vi kommer oss ikke videre hvis ikke alle er med.

I en tid med strammere kommuneøkonomi må utvise ansvarlighet og ta en ting om gangen.
I vår satsing for det kommende året velger vi derfor å begynne med de minste først.

Barnehage og SFO

Grunnlaget for livsmestring legges tidlig i livet. Derfor skal Stavanger ha gode barnehager, skoler og SFO som bidrar til å gi ungene våre noe av det viktigste som finnes: Like muligheter for alle barn.

I året som har gått har det skjedd mye bra i Stavanger-barnehagen. I samarbeid med UiS starter Jåttå barnehage et innovasjonsarbeid for å kunne arbeide systematisk og forskningsbasert med kvaliteten i samspillet for de yngste barna.

Jåttå barnehage, lek med fallskjerm
Jåttå barnehage, lek med fallskjerm
Jåttå barnehage

Gjennom et pilotprosjekt har kommunen gjort seg viktige erfaringer om fordelene av økt bemanning i barnehagen.

SFO er en viktig arena for vennskap, inkludering og utvikling av sosial kompetanse.

Her i Stavanger får Jåtten SFO allerede nasjonal oppmerksomhet for sitt gode arbeid. Og det er ikke rart! De gjør en fantastisk jobb! 

I året som kommer vil flere barn få muligheten til å gå på SFO, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er et viktig skritt mot like muligheter, og for inkludering av alle barn uansett bakgrunn.

Skole

Ungdataundersøkelsen som ble presentert i mai 2019 slo fast at det som påvirker trivselen til våre barn og unge aller mest i tillegg til familien er skolen. Hver dag går 16 500 barn på over 40 barne- og ungdomsskoler i Stavanger.
Og hver dag går over 1 600 superhelter – altså lærere – på jobb, og gir ungene våre det beste av sin kunnskap og kompetanse.

I året som har gått har jeg vært opptatt av viktigheten av skolen som psykisk helsefremmende arena. Det skal jeg fortsette å være.

Jeg er glad for at vi nå har vedtatt beredskapsteam mot mobbing, og at livsmestringsfaget innføres i skolen høsten 2020.

Med viktig kunnskap om hvordan hjernen vår og følelsene våre fungerer er man bedre rustet til å håndtere de vanskelighetene som vi alle vet vil dukke opp i løpet av et liv.
På denne måten kan man forebygge mye smerte og psykiske lidelser.

Stavangerskolen skal ha helsesykepleier tilgjengelig på alle skoler – hver dag – for de som trenger hjelp, veiledning, eller bare trenger å slå av en prat med en trygg voksen som har taushetsplikt.

En klok rektor på en skole her i Stavanger sa at «relasjoner er alt». Og det er jeg enig i. Verdens helseorganisasjon konkluderer med at trygge barn også gjør det også bedre faglig. Det samme gjelder mette barn! Norge er ett av tre land som ikke har skolemat. Men Stavanger går foran, og vil innføre dette i året som kommer.

Fronten Lervig sykehjem
Fronten Lervig sykehjem
Vinterfilm

Helse og velferd

Et av tegnene på at verden blir et bedre sted, til tross for at det kanskje ikke alltid virker sånn – er at vi lever lenger.  Og det er fantastisk! I Stavanger vil antallet 80-åringer dobles de neste 15 årene. Og da skal vi være en god kommune å bli eldre i.

Denne høsten kunne beboerne på Domkirkens sykehjem flytte inn på Lervig sykehjem. Pasientene har funnet seg godt til rette, og endelig får vi utnyttet alle plassene i dette flotte og moderne sykehjemmet.

Likevel er det fremdeles mange som venter på sykehjemsplass, og vi er glade for at vi nå skal bygge et nytt sykehjem i Stavanger. Her må vi kanskje hente inspirasjon fra Rennesøy sykehjem, hvor de har rekordlavt sykefravær og solcellepanel på taket.

For en måneds tid siden arrangerte kommunen «En uke mot vold i Stavanger». Målet var å synliggjøre kommunens arbeid knyttet til vold i nære relasjoner, og bidra til at flere tør å ta kontakt med hjelpeapparatet. Det var stor oppslutning om arrangementet blant både ansatte og innbyggere, og jeg håper og tror at denne typen tiltak bidrar til at flere som utsettes for vold i nære relasjoner får hjelp. 

Næring

Stavanger kommune mottok våren 2019 prisen for Norges beste vertskapskommune for næringslivet. Prisen er en flott anerkjennelse, men aller mest en motivasjon for å bli enda bedre.

Om en liten uke skal jeg være med på åpningen av Johan Sverdrup. Jeg vet ikke om jeg gleder meg til helikoptertur i kalde, forblåste januar – men for en begivenhet dette er.

Stavanger er energihovedstaden - ikke bare i norsk sammenheng, men også i europeisk. Denne posisjonen har gitt oss og vil fortsette å gi oss store konkurransefortrinn.

Alle i byen er klar over hvilken betydning olje- og gassindustrien har for byen vår, og vår region leverer både energi og kompetanse som er helt nødvendig for utviklingen av framtidens energiløsninger. 

Den unike kompetansen som finnes i vår region vil bygge broer og skape nye arbeidsplasser, og vi ser at dette allerede skjer i de fem klyngene som er etablert i vår region. Vi kan ikke ta denne utviklingen for gitt, og fremover må vi jobbe hardt og målrettet for å få enda flere næringer til å vokse i vår region.

I mars arrangerer kommunen sammen med flere partnere en nasjonal havvindskonferanse for å være med å bidra til transformasjon over i et nytt industrieventyr. Og i august 2020 er det nok en gang klart for ONS – denne gang med slagordet «Together», som skal signalisere at det er når vi står sammen at industrien kan bidra til å redde verden - og seg selv.

I utviklingen av nye næringer er Universitetet i Stavanger og miljøet på Ullandhaug sentralt. Som kunnskapsinstitusjon bidrar UIS til å forske på framtidens løsninger, «produsere» framtidens arbeidskraft og ikke minst – gjøre regionen vår attraktiv for ungdommer under utdanning.

Kommunesammenslåingen kommer med nye muligheter spesielt innen havbruk og landbruk, og fra i dag har Stavanger som eneste by i Norge et eget landbruks- og havbrukskontor på Judaberg.

I sommer hadde vi nok en fantastisk Gladmat-festival, denne gang i strålende solskinn og over 250 000 besøkende, og om noen dager er det igjen klart for Det norske måltid i byen vår.

Havet har bidratt til stadige næringsskifter gjennom historien. Fra ulike typer fiske til hermetikkindustri, oljeindustri, havbruk og energi. Næringsskiftene har i stor grad preget både Stavanger, Finnøy og Rennesøy, og det har formet menneskene som har levd her.

For å omstille næringslivet i regionen må vi jobbe for å beholde entreprenørånden og arbeidsviljen vi er så kjente for her i regionen, og i 2020 begynner vi også arbeidet med en fornyelse av det regionale samarbeidet. Og dette er svært viktig - selv om jeg ikke tror vi står her om fire år og presenterer ny kommunesammenslåing med Sandnes.

Vårt eget selvstendige arbeid med å tilrettelegge for attraktive bolig- og næringsområder vil også bli stadig viktigere. Her ønsker Stavanger å ta en mer aktiv rolle fremover - i samarbeid med private og statlige aktører. Sånn som vi har gjort nå med utviklingen i Jåttåvågen. 

Smartby

Stavanger er Smartbyen, det er det ingen tvil om. I 2019 tok Stavanger kommune et skikkelig hat-trick under Arendalsuka.

Vi vant både Mobilitetsprisen - Norges smarteste by, og vi ble kåret til Norges elbilhovedstad og den kommunen som er best forberedt på klimaforandringer.

Denne flotte anerkjennelsen er et resultat av langsiktig strategisk arbeid i fellesskap, og jeg må virkelig få berømme de ansatte som har fått til dette på vegne av Stavanger.

Smartbyen Stavanger handler egentlig mer om mennesker enn om teknologi, om hvordan små og store endringer gjør livet bedre for oss som bor her. 

Dette er metoder vi også introduserer til barn og unge, gjennom programmer som TeknologiSMART og Smartbytalenter

Bilde av Smartbytalenter som diskuterer hva en smartby er for de.
Bilde av Smartbytalenter som diskuterer hva en smartby er for de.
Stavanger kommune

Kultur og idrett

Stavanger er kulturbyen.
Nylig har vi vedtatt en ambisiøs kommunedelplan for kunst og kultur hvor blant annet Akropolis-visjonen står sentralt.

Å skape gode betingelser for våre kunstnere og kulturarrangører blir viktig framover. Den 20 år gamle artisten Isah fra Storhaug ble årets nykommer og vant prisen for beste låt med "Hallo" på P3 Gull. Dessverre måtte Isah til Oslo for å slå gjennom. Fremover må vi i Stavanger legge enda bedre til rette for at lokale kunstnere kan lykkes - også med base her i byen.

Stavanger er idrettsbyen.
I 2020 står Norges flotteste sykkelvelodrom klar på Sola, en ny hall realisert gjennom det gode folkehallene-samarbeidet med nabokommunene hvor Stavanger er i førersetet.

Vi er gode på anlegg i Stavanger, kanskje best i landet, men må sammen med idretten jobbe enda bedre for å få enda flere i aktivitet. Både barn og ungdom, men også voksne i alle aldre.

Da er det viktig at inngangsbilletten for deltakelse er lavest mulig. Vi gjør mange gode tiltak i byen for å få det til.

I Buøy idrettslag er det nå innført gratis fotball for alle barn og unge. Det koster, men verdien for samfunnet er langt større enn utgiftene.

Klima og miljø

Nye generasjoner tvinger oss til videre utvikling, slik vi også gjorde med generasjoner før oss. Stavanger skal ta vårt ansvar i den globale klimadugnaden.

På tampen av 2018 vedtok vi en ambisiøs klimaplan, med mål om å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030 og å være en fossilfri kommune i 2040.

I 2020 trapper vi kraftig opp innsatsen for å realisere planen. Vi styrker klimafondet. For å ha nok ressurser til å kontrollere at planen virker. Og at målet nås.

Hoveddelen av kommunens klimagassutslipp er i dag knyttet til veitrafikk og sjøfart. Derfor er vi glade for at vi før jul fikk signert en bedre byvekstavtale med mer belønningsmidler hvis flere av oss velger miljøvennlig transport.

Vi har også signert en Felleserklæring for en mer miljøvennlig cruisenæring sammen med 13 andre cruisehavn-kommuner, og vi jobber med å få etablert landstrøm.

Men til syvende og sist er det deg og meg som må gjøre de viktigste endringene. Forbruket må ned, og her kan vi alle bidra. Og det er jo litt fint! For i Norge er vi verdensmestere i dugnad. Og dugnaden vi har foran oss, den krever at vi alle er med.

Vi gjør allerede en formidabel innsats på to hjul, og sammen med Trondheim er vi best i Norge på å sykle til jobb.

2019 var det året hvor «Klimabrøl» ble årets nyord.
Hvor tusenvis av ungdom over hele landet tok til gatene.
På tvers av bakgrunn og tilhørighet stod de samlet for en felles sak: Krav om handling for klimaet. Og for deres fremtid.

Protestene deres ble ikke alltid møtt på en god måte av noen av oss voksne. Og da stusser jeg litt. For er det ikke dette vi vil? At ungdom skal komme seg opp av sofaen og engasjere seg i noe som er større en dem selv?

Det fantes en tid da det ikke var lov å danse rock.
Det fantes også en tid hvor folk røykte inne, og bruk av bilbelte ble sett på som veiledende.
I dag tror jeg vi kan vær enige om at det finnes farligere ting enn rock.
Og at bruk av bilbelte er livsviktig. Og ingen røyker vel inne lenger.

Globalt

Når vi løfter blikket er det lett å bli bekymret over verden vi lever i. 2019 har kommet med uroligheter og hendelser vi vanskelig glemmer. Da er det viktig å minne oss selv på at det også finnes ting som går fremover. Leif Tore Lindø hadde en fin oppsummering i Aftenbladet forrige uke:

 • Den globale barnedødeligheten er lavere enn før.
 • Det er færre som lever i ekstrem fattigdom.
 • Flere kan lese og skrive.
 • Flere tar utdanning.
 • EU har innført forbud mot engangsplast.
 • Og utviklingen i ozonlaget går riktig vei.

Dette er resultater som kommer av langsiktig, målrettet jobbing. Og vi skal være glade for alle fremskritt. Mens vi fortsetter å kjempe for alle de små og store sakene som trenger vår oppmerksomhet og vår felles innsats.

Vi har alle hørt. «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe». De var kanskje det Arne Viste tenkte da han anmeldte seg selv til politiet, for å få oppmerksomhet rettet mot det han trodde så inderlig på:
Å gi mennesker et verdig liv ved å gi dem muligheten til å forsørge seg selv. Og tvinge fram en endring slik at papirløse mennesker endelig kan begynne å leve – ikke bare eksistere.

I år mottar Arne Viste Aftenblad-statuetten for sin innsats for alle de menneskene som er fanget i et langvarig limbo mellom et utrygt hjemland og en tilværelse satt på endeløs pause her i verdens rikeste land.

Kan vi fortsette å synge «Deilig er jorden» i disse krevende, urolige tider, spør tidligere biskop Per Arne Dahl i en kronikk i avisen Vårt Land. Og når jeg hører om mennesker som Arne Viste, ser godheten til alle de som bruker tiden sin på å hjelpe andre mennesker både på Lesvos og Samos
og her i Stavanger hvor over 450 mennesker var samlet for å feire julaften sammen med Kirkens Bymisjon Da tenker jeg:
Ja, det kan vi!

Og vi skal synge den som verdens fineste protestsalme
og la troen på det gode motivere oss til å fortsette å stå opp for urettferdighet og utenforskap. Kjempe for alle de som er på flukt, som er forfulgt for sin tro eller legning.
Og strekke ut en hånd til de som kjemper mot mørket inni seg.

For Trygve Skaug har helt rett når han skriver i sitt dikt:

Vi kan ikke ha det sånn
At svarte natta bare skal valse rundt
og ta for seg.

Så på denne første dagen i det aller første året for vår nye kommune begynner vi akkurat her
Med å ønske hverandre et godt nytt år
Med mange øyeblikk av lykke
Evnen til å se hva som er viktig
Og mot til å stå i de dagene som krever

Jeg vil rette en stor takk til alle dere innbyggere. Det er dere som gjør kommunen vår til et godt sted å være. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke de mange tusen ansatte i Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommune som har fulgt oss hele veien mot kommunesammenslåing, og som står i og utholder både endring og omstilling.

Vi har stått sammen om forberedelsene, og vi skal stå sammen om fortsettelsen. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere alle, og treffe dere der dere bor og jobber.

På vegne av hele kommunestyret for vår utrolig flotte Stavanger kommune: 

Godt nytt år!