Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Rus og avhengighet
 4. Rus og avhengighet - tilbud til voksne

Rus og avhengighet - tilbud til voksne

Kort fortalt

Stavanger kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har problemer med rus og avhengighet. 

Hvem kontakter jeg først dersom jeg har et problem med rus og avhengighet?

Samtale med alkoholveileder

Litt for mye - litt for ofte er et lavterskel individuelt samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres alkoholbruk. Samtalene handler om bevisstgjøring av alkoholvaner og motivasjon for endring. Du har regien i samtalene og snakker om det som er viktig for deg. Veileder presenterer ikke fasitsvar og er ikke moraliserende.

 • Du kan enten komme innom Helsehuset Stavanger for en prat, eller ringe vår alkoholveileder Marit Lohne på 975 43 226 (hverdager 09.00-15.00).
 • Tilbudet er gratis.
 • Du trenger ikke henvisning.
 • Du kan henvende deg anonymt.

Forsterket helsestasjon for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer

Tilbudet omfatter helsesykepleier og jordmor. Rusmiddelproblemet kan gjelde den gravide, partner eller omsorgsgivere i oppveksten. Gravide får tilbud hos jordmortjenesten på Sentrum helsestasjon eller hos jordmor på Rennesøy helsestasjon. Etter fødselen tilbys tettere oppfølging av en fast kontaktperson på den helsestasjonen dere tilhører.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 51 50 83 12
E-post: (kun timebestilling): jordmor@stavanger.kommune.no.

Mer informasjon ligger under jordmortjenesten og helsestasjoner.

Mottak- og oppfølgingssenter for unge - MO-Ung

 • Et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier.
 • Kommunens lavterskel- og behandlingstilbud som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten.
 • Ta direkte kontakt, senteret er også åpent for drop in.
 • MO-Ung tilbyr også samtaler til familie og andre pårørende.

Åpningstider:
Mandag, onsdag og torsdag: 08:00-20:00
Tirsdag og fredag:  08:00-15:30

Besøksadresse: Bjergsted Terrasse 1, nr 11 (mottak/oppfølging) og nr. 12 (døgntilbud), rett ved konserthuset i Stavanger.

Telefon: 969 43 218

Arbeidstrening og aktivitet

Kommunen samarbeider med ulike aktører 

Treningskontakt for folk med psykiske vansker eller rusproblematikk

En treningskontakt hjelper deg med å finne egnede fysiske aktiviteter, og komme i gang med trening. På sikt er målet at du trener selv.

Du kan søke om treningskontakt hos ditt helse- og velferdskontor. Tilbud om treningskontakt er gratis, men eventuelle utgifter til legesjekk, klær og sko må dekkes av den enkelte.

Kommune gjør avtaler med treningssenter og andre, slik at treningskontakt og – utøver skal kunne trene gratis.

Ønsker du å bli treningskontakt?

Les mer om hvordan du kan bli treningskontakt på fysio- og ergoterapisidene

Jæren Recovery College

Jæren Recovery College skal tilby kurs og workshops for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer eller rusproblemer, og til pårørende og ansatte.

Målet er at kursdeltakerne skal bli bedre kjent med sine sterke og svake sider, se nye muligheter, dele erfaringer og få støtte. Dette skal brukes i den enkeltes personlige bedringsprosess (recovery-prosess). Pårørende og ansatte skal få ny kunnskap ut fra sine behov.

Hvilke kurs som skal arrangeres, bestemmes i samarbeid mellom personer med egenerfaring og fagpersoner. Alle kursene lages og gjennomføres av personer med både egenerfaring og fagkompetanse. Alle som deltar på colleget, kan påvirke hva de ønsker mer kompetanse på og dermed være med på å bestemme hvilke kurs colleget skal tilby.

Stavanger kommune samarbeider med Sandnes, Sola og Time kommuner, og med A-larm, Mental Helse, CRUX, Helse Stavanger HF og NAV Rogaland om å etablere Jæren Recovery College.

Jæren Recovery College finner du i Langgata 54 i Sandnes sentrum, like ved jernbanen.

I løpet av 2019 skal vi prøve oss fram til vi finner en god modell for å drive et recovery-college i vår region - og ikke minst finne folk som er interessert i å være med på å skape Jæren Recovery College. Lik Jæren Recovery College på facebook eller ta kontakt med tor.arne.riskedal@sandnes.kommune.no eller steinar.trefjord@sandnes.kommune.no for å finne ut mer. 

Botilbud for personer med rusavhengighet

Stavanger kommune har flere botilbud for personer med rusavhengighet:

 • Endringshuset er et botilbud for personer over 25 år med behov for oppfølging. Ved Endringshuset er det ni boenheter. Målgruppen for tilbudet er personer over 25 år som har et rusmiddelproblem. Beboeren skal ha et ønske om endring (stabilisering) i egen livssituasjon, og ha et behov for/vil kunne profitere på en bolig med tett individuell oppfølging. Søker må være registrert boligsøker i Stavanger kommune.
 • M100 er et botilbud for personer over 18 år som har gjennomført langtidsbehandling i spesialisthelsetjenesten og har behov for oppfølging.
 • M98
 • L47 er et botilbud for personer over 18 år som har behov for å kartlegge ferdigheter eller tjenestebehov før innflytting i egen bolig.
 • Småhusene er et botilbud for personer som utfordringer med å bo i et vanlig bomiljø.
 • Bofellesskap
 • Kommunal bolig

For veiledning om ulike botilbud kontakt Rehabiliteringsseksjonen på telefon 51 50 87 30.  

Miljøtjeneste, hjemmehjelp og hjemmesykepleie for personer med rusavhengighet

Disse tilbudene kan være aktuelle for deg. For mer informasjon og hjelp til å søke kontakt ditt helse- og velferdskontor. 

Individuell plan ved rus og avhengighet

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider

For mer informasjon og hjelp til å søke kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Kontakt Stasjonen – helsetilbud for rusavhengige

Besøksadresse
Kongsgaten 47/49, sokkeletasjen

Åpningstider
Mandag-fredag klokken 10.00-14.00

Telefon 51 50 87 30, mobil 901 88 298, 917 64 080

Lagård dag og nattlosji

Lagård dag og nattlosji er et midlertidig botilbud som har bemanning hele døgnet. Her har beboerne eget rom, det er felles bad og oppholdsrom. Det serveres fire faste måltider i døgnet. Det er NAV-kontorene som innvilger rekvisisjon til dette tilbudet.

For mer informasjon, ta kontakt på telefon: 90040986/48257649

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud finner du på Helse Stavangers nettsider.