PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Startpakke private planer
  6. Lenkesamling reguleringsplan

Lenkesamling reguleringsplan

Lenker til lovverk, gjeldende planer, bestemmelser, vedtekter, analyser med mer.

Private som skal utarbeide reguleringsplan må bestille en startpakke.

Listen under er til hjelp ved utarbeiding av reguleringsplan, men den er ikke uttømmende. Behov for informasjon vil variere etter formålet med reguleringsplanen.

Fra nasjonale myndigheter

Blågrønn faktor

For regionen

For Stavanger kommune

Overordnete planer og retningslinjer

Veiledere til bruk i planleggingen

Stedsanalyser

Rapporter

Andre trykksaker